Tydliga och konkreta lektionsmål

I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner. Jag berättade då att de börjar med tydliga, konkreta mål på tavlan. Jag anser att det är viktigt för eleverna att varje lektion veta vad vi ska göra, vad vi ska kunna efter lektionen och hur man visar sitt nya kunnande. Det gör lektionen meningsfull och man får fler engagerade elever.  Det blir också en lugnare lektion då fler elever känner sig trygga i vad som ska hända. Mina förväntningar på dem blir samtidigt tydliga.

Efter att ha läst om Dylan Williams nyckelstrategier, som han skapat som en modell för formativ bedömning och undervisning, fick jag bekräftelse på att det är så här jag vill arbeta. Nycklarna symboliserar strategier som behövs för att lyckas med formativ undervisning. Nyckel 1 handlar om att eleven måste förstå syftet med det som ska läras och läraren ska klargöra mål och kriterier. (William, 2007)

Jag provade några olika sätt men tyckte inte att det blev tillräckligt konkret för eleverna, det var inte helt lätt att bryta ner syfte, centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen så att eleverna förstod det. Det ska också brytas ner till att gälla endast en lektion. Jag vill också samtidigt kunna diskutera hur vi arbetar med de olika förmågorna i samband med målen.

Efter att ha fått en idé av Sophie Stenfeldt på hennes facebooksida satte jag upp tre olika skyltar på whiteboarden. Skyltarna har följande rubriker:

Idag arbetar vi med
Så att vi kan
Vi vet att vi kan om

Målskyltar
Målskyltar på whiteboarden

Varje lektion börjar med att vi fyller i fortsättningen på meningarna. Jag planerade att stötta eleverna de första veckorna med vad vi skulle skriva vid varje skylt men väldigt fort kunde eleverna formulera en fortsättning på samtliga skyltar. Nu skriver jag vid första skylten vad lektionen ska handla om. Flera elever ger sedan förslag på vad vi ska kunna efter lektionen. I detta moment märks det att eleverna är väl insatta i kunskapskraven. Vi pratar ju om dem varje lektion och de sitter på väggen i form av korta konkreta meningar.

Sedan brukar flera olika elever ge förslag på hur de ska visa sitt kunnande. Här får de en riktig möjlighet att vara delaktiga i hur de vill arbeta. Det kan t ex se ut så här:

Idag arbetar vi med läsförståelse
Så att vi kan prata om det vi läser, förstå budskapet i texten
Vi vet att vi kan om vi kan ställa frågor till texten, svara på frågor om texten, diskutera budskapet

För att vi säkert ska få ihop det måste jag ha tänkt igenom vad det ska stå på varje skylt innan lektionen börjar. Då går jag till min planering över arbetsområdet där jag redan har brutit ner kunskapskraven.

När lektionen närmar sig sitt slut kan vi utvärdera både hur lektionen har gått och vad de har lärt sig utifrån skyltarna. Kan vi det vi sa att vi skulle kunna? Behöver vi träna på detta fler lektioner? Har vi fått visa att vi kan? Behöver vi mer tid för detta? Valde vi ett bra sätt att visa vårt kunnande på?
Som lärare får jag bättre insikt i hur effektiv min undervisning är och eleverna blir bättre på att fundera på vad de behöver göra för att nå målen.

Ett annat exempel kan se ut så här:
Idag arbetar vi med att skriva faktatexter
Så att vi kan söka information, anteckna nyckelord, skriva text utifrån nyckelord
Vi vet att vi kan om andra kan läsa och förstå vår text

Jag känner att jag har hittat ett sätt som gör målen med lektionen tydliga och konkreta men även eleverna uppskattar skyltarna. Flera elever har uttryckt att de gillar skyltarna ”för de vet vad de ska göra”. Ibland ber de mig att fylla i skyltarna innan jag har hunnit börja. Den senaste positiva upplevelsen var när jag kom in i klassrummet efter rast och fick se en elev stå framme vid tavlan. Jag hann undra varför hon skrev på tavlan, det får hon ju inte, innan jag såg att hon redan hunnit skriva i de två första skyltarna. Rätt var det också.

Att diskutera:

  1. Hur gör du för att målen för eleverna ska bli tydliga och konkreta?
  2. Hur visar du målen för eleverna?
Share Button
Om författaren

4 reaktioner på ”Tydliga och konkreta lektionsmål”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *