Etikettarkiv: Muntlig interaktion

Sommarlovet är slut – dags att komma igång!

Ett långt lov är slut. Dags att skaka av sig ringrostigheten och komma igång med skolarbetet. Vi har inte träffat eleverna på länge och flera av eleverna har inte sett varandra på ett par månader. Sociala kontakter ska återetableras. Många kan vara blyga och vet inte vad de ska prata om. Någon har inte lyft en penna på hela sommaren. Både skolarbete och relationer ska på plats igen. Då är det bra att ha några “komma igång”-aktiviteter till hands som både stimulerar relationsbyggandet och ger en mjukstart med riktning i skolarbetet. Oavsett vad man gjort på sommarlovet så är det just den senaste tiden som finns i färskt minne. Det är  lätt att ha det som utgångspunkt.

Skriv om ditt sommarlov – nej tack

Vid det här laget kanske de flesta känner till att uppgiften att “skriva om sitt sommarlov” inte alltid är så lyckad. Det finns olika anledningar till det. 

Under de 20 år jag jobbat i skolan har jag fått möta 100-tals barn som kommit tillbaka från sommarlov. Vissa har varit fyra veckor i Karibien, andra har varit på husvagnssemester i Sverige, någon har varit på Liseberg, en annan i sin sommarstuga och jag har också mött flera elever som inte gjort något alls och jag har haft många elever som helst inte hade haft sommarlov. Skolan hade gärna fått fortsätta som vanligt eftersom det är i skolan tryggheten, kompisarna och lyssnar och bryr sig finns. Det finns tyvärr elever som under sommaren inte har det så bra och inte blir väl behandlade. Att då få uppgiften att skriva om sitt sommarlov är jobbigt… Dessutom har jag alltid själv tyckt att det är en tråkig uppgift.


Tips på komma-igång uppgifter

Speed dating – summer edition

En uppgift som jag använt är speed-dating. Jag har förberett ett digitalt lyckohjul med kortare saker att berätta om kring sommaren som gått. Dela upp eleverna två och två.  Paret har i uppgift att berätta en sak för varandra utifrån en uppgift lyckohjulet stannar på.

– Men vadå? Det är väl typ samma som att skriva om sitt sommarlov? 

Jo, men ändå inte riktigt. Det kan med fördel handla om saker som alla har gjort eller varit med om oavsett var och hur man tillbringat sin sommar. Det kan vara bra att dessutom poängtera detta. Att det kan vara något helt enkelt och vardagligt. Hjulet snurrar och ett samtalsämne dyker upp. Den ene berättar för den andre under en bestämd tid. Hjulet snurrar igen och det är dags för den andre att berätta. 

berätta om: 

 • något som varit tråkigt / när du haft tråkigt på lovet
 • något som du ätit på lovet
 • något du sett på lovet
 • något du hört på lovet
 • något du inte gjort på lovet
 • något du önskar att du gjort på lovet
 • något du längtat efter på lovet

Alla är ringrostiga efter sommaren och därför har jag förberett en lapp med stöd för att komma igång med pratet. Punkterna är sådana som vi använt tidigare och kommer att använda i framtiden som stöd i vårt skrivande.

Frågeord som stöd:

 • vad? 
 • vem?
 • var?
 • när?
 • hur? 
 • varför?
 • beskriv med dina olika sinnen

Efter att paret är färdiga med varandra kan man ha en kort stund för att låta den som lyssnat ställa frågor och sedan är det dags för byte i paren och en ny runda tar vid. Övningen fortsätter så många rundor man tycker passar.

Själv kommer jag i år att dra övningen ett snäpp vidare. Eleverna får i sista speed-daten ta anteckningar (med stödorden som hjälp) för att sedan skriva ner en kort redovisning kring vad klasskamraten sagt. 

Paren har sedan i uppgift att muntligt redovisa i en mindre grupp vad respektive parkompis svarat.

Fördelar: 

 • lustfyllt
 • en plattform för att socialisera igen efter lovet
 • skapa grund för att samtal ska komma igång 
 • alla blir delaktiga
 • man kommer igång med skola på flera plan: tala, lyssna, skriva, sammanfatta, redovisa

Sommarmingel

En annan uppgift för att aktivera alla socialt, få igång samtalet och göra alla delaktiga är att skapa ett frågeschema. Även detta kan bygga på månaderna som gått oavsett hur mycket eller lite man gjort i sommar. 

Gör ett frågeformulär med minst lika många punkter som det finns elever i gruppen.

Man får mingla omkring fritt i gruppen och försöka knyta ett namn till varje punkt: 

Hitta någon som i sommar som… 

 • sovit länge på morgnarna
 • spelat ett nytt spel 
 • längtat till skolan (lite i alla fall…)
 • badat i havet
 • ätit något annorlunda
 • fått ett myggbett
 • blivit stucken av en geting
 • sett en ko
 • läst en bok

När man hittat en klasskamrat som t ex fått ett myggbett i sommar skriver man namnet vid punkten. En klasskamrats namn får bara dyka upp en gång på listan, därför gäller det att jobba sig vidare och fråga så många som möjligt. Det kan också vara bra att begränsa så att man bara får ställa max två frågor till en person vid varje möte.

Fördelar: 

 • lustfyllt
 • man bryter isen på ett enkelt sätt
 • enkelt sätt att börja konversera igen
 • man får veta något om många

Det här är två övningar att använda för att komma igång efter lovet. Själv tycker jag att det funkar bäst för både mig och mina elever att komma igång med själva skolarbetet så fort det bara går och hitta riktningen för höstterminen.


Diskussionspunkter
 • Vilka faktorer är viktiga att tänka igenom innan eleverna kommer till skolan för att de ska hitta tillbaka socialt och skolmässigt?
 • Hur gör du för att eleverna ska hitta varandra socialt och komma igång med skolan på ett bra sätt? 
 • Har ni gemensamma diskussioner om detta på skolan och är det en bra idé?  

 

Lärpar och sekvensbilder som stöd för berättande text i åk 1

I läroplanens del 1, Skolans värdegrund och uppdrag kan man läsa följande:

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.”

Genom Kooperativt Lärande-strukturerna skapas det förutsättningar för situationer att träna detta. Fortsätt läsa Lärpar och sekvensbilder som stöd för berättande text i åk 1

Varierad undervisning med EPA

Varierad undervisning med aktiva elever i årskurs 1 med KL-strukturen EPA

Ny läsläxa

Under veckan som gått har vi startat upp ny läsläxa och för att skapa intresse och nyfikenhet för läxboken ville jag få barnen att fundera och reflektera över vad de tror att den kommer handla om. Då jag ville få barnen att synliggöra sina tankar om boken för sig själv och varandra, satte jag upp målen tala, lyssna, samtala för lektionen och för att variera undervisningen tog jag hjälp av KL-strukturen EPA.

KL står för Kooperativt Lärande. Det är ett elevaktivt arbetssätt där undervisningen organiseras så det skapas möjligheter till positivt samarbete och lärande mellan elever. Fortsätt läsa Varierad undervisning med EPA

Att våga ge utmanande uppgifter som kräver tid och tankeverksamhet

För att elever ska kunna gå vidare till djupare förståelse och kunna omsätta och tillämpa sina nyvunna kunskaper i andra situationer och sammanhang krävs ytlärande, skriver Hattie, Fisher och Frey i boken ”Framgångsrik undervisning i matematik”. Ytlärning får dock inte förväxlas med ytligt lärande. Hur tränar vi i skolan för att skapa en djupare förståelse som kan omsättas i nya situationer? Vad ska jag som lärare tänka på?

Djupinlärning handlar om att du inte bara ska komma ihåg det du lärt dig, utan att förstå det och kunna sätta det i sammanhang. Djupinlärning handlar om att du söker förståelse om hur regler ska användas och varför de finns i stället för att endast memorera dem. Djupinlärning utvecklas när meningsfulla och förklarande samtal infinner sig, här kommer ytinlärning in genom att eleven kan se djupare mönster, göra generaliseringar, formulera hållbara argument och kunna ge konstruktiva synpunkter på andras resonemang genom att djupa och bredda dem. Fortsätt läsa Att våga ge utmanande uppgifter som kräver tid och tankeverksamhet

Lyckade grupparbeten

Under min egen skoltid har jag deltagit i mängder av  mindre bra grupparbeten som  ledde till mycket lite lärande. Det saknades struktur, det fanns inget som krävde att alla gjorde jobbet utan det var ofta några få som drog hela lasset och resultatet blev t ex en plansch med avskrivna texter från läroböcker. Under större delen  av min lärartid har jag därför inte använt mig av grupparbete, eftersom jag hade så dålig erfarenhet av det.

Jag tror däremot att elever som arbetar tillsammans når längre än vad var och en kan göra individuellt. Därför har jag nu vågat prova grupparbete igen och med en tydlig struktur, informationsklyftor, stöttning och  förväntat resultat tydliggjort är det ett utmärkt arbetssätt. I vårt pågående arbetsområde människokroppen  arbetar eleverna med de inre organsystemen i expert och hemgrupper.
Fortsätt läsa Lyckade grupparbeten