Etikettarkiv: Källkritik

Stärka elevernas digitala kompetens

I torsdags (9 mars) förtydligade och förstärkte regeringen våra kursplaner, läroplaner och ämnesplaner i grundskolan och gymnasieskolan. Regeringens syfte är att stärka elevernas digitala kompetens. Bland annat skriver regeringen – Skolan måste bli bättre på att ge eleverna förutsättningar för att fungera som medborgare i en tid när digitaliseringen förändrar samhället, arbetsmarknaden och våra sätt att leva och vara. När jag läser regeringens förslag börjar jag fundera på hur jag arbetar med att stärka elevernas digitala kompetens och hur kommer min undervisning att förändras? Fortsätt läsa Stärka elevernas digitala kompetens

Universum, världsbilder och källkritik del 2

Kan man lita på något?
I mitt förra inlägg skrev jag om hur eleverna i sitt sökande efter kunskaper i vårt universumtema började leta fakta i olika källor. Ganska snabbt övergav de våra läromedel för att söka svar på nätet. Det blev spontana diskussioner mellan eleverna om vika sidor som var bra. Detta med källkritik är ett område som jag tycker är mycket viktigt, och som vi behöver arbeta mycket med. Det står upprepade gånger i Lgr 11 om källkritik och att eleverna ska ges möjligheter att söka kunskaper ur olika källor. Inom vissa områden tycker jag att det är svårt att hitta språkligt lättillgänglig text. Visst har vi läromedel och filmer från t ex UR att tillgå, men när eleverna fritt söker på nätet sätter ordförrådet ofta begränsningar. Ofta har jag upplevt att elever väljer en sämre källa för att språket är mer tillgängligt för dem på den sidan. Jag menar inte att jag vill att de sitter och skriver av från svåra sidor med tillförlitlig fakta utan att förstå, men jag vill ge dem redskapen att bedöma källans trovärdighet när de väljer källa. I de senaste klasserna har jag vid flera tillfällen stött på elever med en nästan uppgiven inställning till internet. De hävdar att man inte kan lita på något eftersom vem som helst kan lägga ut vad som helst på nätet. Men också elever som litar urskillningslöst på allt. Och hur ska man kunna avgöra som elvaåring vad som går att lita på? Fortsätt läsa Universum, världsbilder och källkritik del 2