Etikettarkiv: Jubileum

Lise-lott Nilsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Lise-lott Nilsson

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Lise-lott är områdeschef för grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning i Svedala kommun.

Mod, öppenhet och engagemang

Gästblogg av Lise-lott Nilsson

Jag heter Lise-lott Nilsson och jag arbetar sen tre år tillbaka i Svedala kommun. Den 1 januari utökades mitt uppdrag från att vara ansvarig för grundskolan till att även nu vara ansvarig för gymnasiet, vuxenutbildningen och grundsärskolan, som startar upp ht 2020. Ett väldigt spännande, roligt och utmanande arbete har jag och jag är oerhört stolt över att få arbeta och bidra till utbildningsväsendet i Svedala kommun. Fortsätt läsa Lise-lott Nilsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Jan Nilsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Jan Nilsson

Jan Nilsson är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid lärar-utbildningen (Lärande och samhälle), Malmö Universitet. Han har ett särskilt intresse för frågor som rör litteraturdidaktik och ämnesövergripande tematisk litteraturläsning. Jan har länge följt, läst och kommenterat Förstelärare bloggar och 2019 ledde han också ett aktionsforskningsprojekt på Naverlönnskolan i Svedala kommun.

Förstelärare bloggar

Gästblogg av Jan Nilsson

Det finns idag en djungel av facebookgrupper, hemsidor, bloggar och poddar, inte minst när det gäller skola och undervisning. Mycket av det jag har stött på skulle jag vilja beskriva som pinsamt pladder, till exempel vissa facebookgrupper eller vissa inställsamt smetiga poddar. Annat som florerar på nätet kan beskrivas som egotrippat bondfångeri. Det bästa exemplet på det senare är antagligen en viss magister som använder sin kunskapsfabrik och, indirekt, sina elever för att kränga dammsugare. Fortsätt läsa Jan Nilsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Anna Karlefjärd gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Anna Karlefjärd är fil.lic och utbildningsledare vid Karlstads universitet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med skolans styrdokument, bedömningsforskning, betygssättning, skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på skolans alla nivåer. Anna är ofta anlitad som föreläsare och hon har deltagit i flera projekt hos Skolverket gällande bedömning. Hon har erfarenhet både som lärare, kvalitetsstrateg och utvecklingschef inom olika utbildningsförvaltningar. Anna återfinns på flera ställen i landet inom ramen för Samverkan bästa skola där bland annat frågor om systematiskt kvalitetsarbete som injektion in i verksamheten står i fokus, såväl hos huvudman som i klassrummet.

Inspirera, engagera, exemplifiera

Inspirera, engagera, exemplifiera, fundera, beskriva, tydliggöra, kan alla vara ord som är en naturlig del av en lärarvardag, men det kan också beskriva förstelärarna som bloggar i Svedala.

Alla vi som rör oss tillsammans med barn och elever slår ibland knut på oss själva för att ge dem möjlighet att utvecklas och må bra. Det där mötet med barn och elever är det allra viktigaste i vårt yrke, en del av oss gör det dag ut och dag in på ett helt fantastiskt sätt, i ett helt yrkesliv, utan att någon pratar om det eller skriver om det. Fortsätt läsa Anna Karlefjärd gästbloggar på Förstelärare bloggar

Fredrik Aksell gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare, både från Svedala kommun men också utifrån, att skriva på Förstelärare bloggar.

Fredrik Aksell

Fredrik är Utbildningschef tillika skolchef och har tidigare varit gymnasiechef och rektor på Nils Fredriksson Utbildning i i Svedala kommun. I gästinlägget berättar Fredrik om arbetet med att utveckla ledarskap på vetenskaplig grund i Svedala kommun.

Utveckling av ledarskap på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

I samband med införande av nya skollagen 2010 hamnande ledarskapets betydelse i fokus. Att skola och utbildning var i behov av ett förändrat, professionellt och tydligt ledarskap växte fram i samma takt som svaga resultat, otrygghet och lärarbrist uppmärksammades kring millenniumskiftet. Hela min karriär som lärare präglades av diskussion om skolans måluppfyllelse, dess uppdrag och arbetsmiljö samt hur uppdraget skulle kunna genomföras av en krympande lärarkår. Kritik mot skolans ledning, eller frånvarande av ledning, var särskilt påtagligt.

I en skola på vetenskaplig grund ska även ledarskapet utgå från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Rektors uppdrag och förutsättningar har förtydligats, en ämbetsutbildning är obligatorisk och utgör signum för kvalitet. Huvudmannen uppdrag är att bereda förutsättningar för rektor, som genom sitt ledarskap ska leda skolans utveckling tillsammans med lärare. Tillsammans leder man elever mot goda resultat. Fortsätt läsa Fredrik Aksell gästbloggar på Förstelärare bloggar