Etikettarkiv: Förtroendefulla relationer

13 – en musikal om tonårslivets berg och dalbana

”Jag heter Robyn, bor på Södra Förstadsgatan 42 a i hjärtat av Malmö, och mitt liv gick just åt helvete!”

Robyn har just fått veta att hennes föräldrar ska skiljas och hon flytta med sin mamma till Svedala .

Vad händer om matchen helt plötsligt utspelar sig på bortaplan med spelare du aldrig träffat och med helt nya regler?

Robyns nya spelplan är en håla som hon hatar, hur ska hon förhålla sig till de nya spelarna /kompisarna – vilka  ska hon satsa på? De viktiga = de coola och betydelsefulla eller den som vill vara hennes  vän på riktigt? Vilka regler/normer är det som gäller?

Detta utforskar 24 blivande trettonåringar på Naverlönnskolan i Svedala med musikalen 13  i vårt nya skapande skola projekt. Med teater, sång och dans jobbar de tillsammans med musikalartisten och regissören Rasmus Moninen och koreografen Jonna Tideman.

Efter förra årets framgång med skapande skola projektet Bless, i regi av Månteatern, ville vi ( jag och Mats Olofsson, rektor på Kulturskolan) som ansvariga för projektet  ta det ett steg längre, genom att  skapa föreställningen med hjälp av elever i årskurs sex på Naverlönnskolan, dvs en del av dem som fick ta del av Bless och den efterföljande workshop som leddes av skådespelare från Blessensemblen.  Se tidigare blogg: https://1larare.svedala.se/skapande-skola-skapar-mojligheter/     En  del av dessa sjätteklassare deltog redan i åk 4 också i det projekt om hållbar utveckling som jag och dåvarande kollegor jobbade med. Se tidigare blogg : https://1larare.svedala.se/att-lara-for-hallbar-utveckling-metod-musikal/   Vi utgick ifrån Billy Elliot och tematiken runt identitet, bryta normer och följa sina drömmmar. Eleverna fick besöka Malmö opera både för att förstå hur det fungerar bakom scenen och framför scenen dvs se föreställningen, de fick även träffa killarna som spelade huvudrollerna Billy och Michael. Nästa del i projektet var att vi satte upp en egen musikal.

En del elever har också jobbat med mig  på elevens val i åk 5 där vi gjort forumteaterscener, med inspiration från temat i Bless om nätmobbing.  Scenerna  spelade vi sedan för klasskamraterna i femmorna.

När det stod klart att vi fått pengar beviljade för vårt nya projekt återstod en mycket viktig detalj- vem som skulle leda det. När jag i somras varit och sett “Dåliga människor” på Lilla Beddinge teater fick jag idéen att fråga Rasmus Moninen om han visste någon som kunde leda ett skapande skola projekt i Svedala. En vecka senare svarar han mig att han tar jobbet tillsammans med sin sambo som är dansare och koreograf. Min glädje visste inga gränser,  det var också ett fantastiskt sätt att knyta ihop vårt tidigare arbete med Billy Elliot eftersom Rasmus spelade Billys storebror i Malmöuppsättningen.

Så var det då nästa viktiga beslut – att välja manus till föreställningen. Rasmus föreslog musikalen – 13 –   en föreställning om livet i gränslandet mellan barn och ungdom- pubertetens intåg i livet, men också om att hamna i en helt i en ny livssituation pga föräldrars skilsmässa, om vänskap och identitet och välja sida, kanske  förlora en del av sig själv men också om att hitta nya sidor. Orginalet utspelar sig i USA där Evan efter föräldrarnas skilsmässa  tvingas flytta med sin mamma från New York till Appleton, Indiana. Rasmus har bearbetat, översatt och  förkortat musikalen så att det passar vår grupp och våra förhållanden samtidigt som kärnproblematiken finns kvar. 

Premiär kommer det att bli den 9 mars 2018.  Årskurs 4 och 5 i Svedala tätort kommer att bli inbjudna till någon av de tre föreställningarna (även 16/3 och 23/3) som kommer att ges i Naverlönnskolans matsal.

”För att Skapande skola ska vara ett utvecklingsprojekt som syftar till att påverka den löpande verksamheten och kunna bidra till en ökad måluppfyllelse behöver det  finnas tydliga kopplingar till läroplan och kursplaner”.  skolverket.se

Jag kommer att sammanställa en lärarhandledning till undervisande pedagoger i inbjudna klasser så att föreställningen på ett smidigt sätt  kan integreras i undervisningen. Vår målsättning är också att skådespelarna ska komma ut på klassbesök  i april och maj där eleverna kan berätta om de upplevelser och nya kunskaper som föreställningen förhoppningsvis har gett dem.

Att diskutera:

Hur beskriver du vad ett läromedel egentligen är?

Använder du estetiska resurser för lärande som  t ex filmer, teater och musikaler i din undervisning för att stärka målupfyllelsen, i så fall hur?

Läs gärna:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/multimodalt-berattande-inspirerar-elever-och-larare-1.233960

 

 

Olle – ett explosivt barn

Olle är en 8-årig pojke som bor med sina föräldrar och sin lillebror i en liten by. Han går i årskurs 1 på en skola i samma by. Ämnena i skolan är egentligen inte särskilt svåra för Olle, särskilt inte matematik. Han är även allmänbildad och nyfiken på omvärlden. Det har dock hänt mycket i skolan, särskilt i anslutning till rasterna. Olle är en känslomänniska ut i fingerspetsarna, som visar kärlek, empati, glädje och även ilska till 100 %. Det kan gå snabbt från lek och glädje till total ilska och negativ affekt och kaos. Detta ställer till det för Olle och hans omgivning, han är ofta otröstlig efter ett utbrott och full av ånger. Inte sällan riktar han det mot sig själv och uttrycker att allt är hans fel och han inte är värd någonting.

Olle är ett explosivt barn, ett känslobarn. Vi kan inte möta honom utifrån en Volvomanual, vi måste möta honom utifrån en Ferrarimanual. Han är inte förutsägbar och lite ”tråkig”, som en Volvo. En Volvo bara rullar och rullar, år ut och år in, bara den får lite underhåll. Olle däremot är likt en Ferrari, fulladdad med hästkrafter och väldigt bränsletörstig. Likt en Ferrari kan det vara svårt att handskas med Olle, särskilt om man använder Volvomanualen. Men om vi lär oss använda Ferrarimanualen, då kan vi bemöta och ge rätt förutsättningar för att Olle ska lyckas.

Fortsätt läsa Olle – ett explosivt barn

En känsla av att vara oersättligt viktig

Vad är det som gör en skola till en skola? En byggnad, lärare och elever. Men vad är det som gör en skola till just den skolan? Det första någon tänker på när man hör namnet. Är det något odefinierbart som “sitter i väggarna” eller finns det andra faktorer som styr?

På Klågerupskolan har vi en skolidrottsförening vars arbetssätt spridits som ett gott exempel. Elever arbetar med elever och driver olika aktiviteter tillsammans. Vi har höstshow, julshow, vårshow och sommarshow under ett läsår där elever uppträder för skola och föräldrar. Vi har engagerade lärare och duktiga elever. Och så har vi musikalen. Detta blogginlägg kommer att handla om nystarten av vår traditionella musikal men även vikten av att bibehålla vissa traditioner.

Skolans uppgift är att göra våra ungdomar till goda samhällsmedborgare.  Enligt Lgr 11 ska Skolan i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Det är inget litet ansvar för skolan och det finns knappast bara en metod att tillgå. Det handlar om grundläggande mänskliga egenskaper. Att arbeta mot ett gemensamt mål är ett sätt att även nå individuell framgång på.   Fortsätt läsa En känsla av att vara oersättligt viktig

Bob är en tjej!

eller hur viktigt det är att sätta sig in i elevernas värld för att skapa relationer…

Vikten av goda relationer till eleverna

Relationer är viktiga. Det är de alltid och inte minst i skolan. Att skapa en god relation till sina elever banar väg för ett lyckat samarbete i klassrummet, att man kan ställa höga förväntningar på sina elever och att man kan skapa tillit och ett förtroendekapital.

Hur jobbar man med elevrelationerna då? Det börjar redan utanför klassrummet; att få varje elev att känna sig sedd och att jag bryr mig om just hen. Det är avgörande för elevens arbete att jag bryr mig om deras prestationer i skolan. För att kunna göra det på ett effektivt sätt måste jag grunda med att bry mig om deras liv och det finns ett liv även utanför skolan: intressen, familjesituation, fritidssysselsättning, musiksmak… Fortsätt läsa Bob är en tjej!

Hur kan vi som lärare få elever att vilja göra det de måste göra?

Svedala kommuns uppstartkonferens Svedala goes pop gav mig och min kollega Mattias Dahlberg möjlighet att prata om hur vi kan få våra elever att vilja göra det som de måste göra. Hur vi som lärare med hjälp av yttre motivationsfaktorer kan få våra elever att hitta sin inre motivation, sin egen drivkraft och engagemang. Fortsätt läsa Hur kan vi som lärare få elever att vilja göra det de måste göra?