Etikettarkiv: Begrepp

Translanguaging – Viktig del i ett flerspråkigt klassrum.

Nytt år, ny termin och nya möjligheter men jag håller fast vid språkutveckling i ett inlägg till i alla fall.

Under vårterminens uppstartsdagar besökte Naverlönnskolan Sätoftaskolan i Höör för att diskutera begreppet språklig sårbarhet. I det begreppet inkluderades också språkliga diagnoser vilket diskuterades både för och emot. Det vi alla var rörande överens om är att vi möter elever som befinner sig  i språklig sårbarhet varje dag i många olika konstellationer.

Det är ju även så att vuxna, svenskfödda, utan diagnoser och med akademisk utbildning hamnar i språkligt sårbara situationer ibland. Sätt mig i en verkstad så ska ni se att jag är i ett språkligt sårbart läge. Fortsätt läsa Translanguaging – Viktig del i ett flerspråkigt klassrum.

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

En av de absoluta vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för.  Att kunna föra resonemang krävs och bedöms i nästan alla ämnen bland annat i NO-ämnena. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs, så att alla  elever ges möjlighet till en hög måluppfyllelse. I detta blogginlägg tänkte jag därför berätta om hur jag tillsammans med mina elever i åk 5 arbetat och fokuserat extra på detta i biologi.

Fortsätt läsa Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

Långsiktiga mål och uthållighet – åttionde dagen

När vi planerade innehållet för terminens matematikundervisning, bestämde jag mig för att långsiktigt, uthålligt och på olika sätt fokusera på några områden, som jag upplever att barnen ibland kan ha svårigheter med. Jag satte upp långsiktiga mål för bland annat positionssystemet, likhetstecknets betydelse och tid.

Idag, 15/12, har klassen gått 80 dagar i årskurs 1.

När vi nått hundra dagar, kommer vi att ha en ”Hundrafest”. Barnen ser mycket fram emot den dagen.

Mitt blogginlägg idag handlar om vägen dit och målet att varje dag jobba med taluppfattning och tals användning. Att sätta upp långsiktiga mål och hålla ut, tror jag är ett sätt att lyckas.
Fortsätt läsa Långsiktiga mål och uthållighet – åttionde dagen

Gropen eller skogen – oavsett vilket handlar det om ansträngning

NOVEMBER. Ända sedan barnsben har jag varit en själ som behövt fysisk stimulans. En sport har avlöst en annan för att nu de senaste åren enbart fokusera på distanslöpning. Att förbättra sig som löpare innebär dock inte enkom att man springer samma distans om och om igen. Kroppen behöver belastas hårdare, muskler behöver stärkas och anpassas till de förhållanden som löpningen kräver. Intervaller och snabbhetsträning varvas med styrketräning och långa distanspass; knoppen är mentalt förberedd och man är medveten om att mental närvaro i sin träning, och ansträngning, är AO för att ge det resultat man eftersträvar.

Inom idrotten kallas resultatet från en tung träningsperiod för superkompensation, vilket i kort innebär att kroppen är lite bättre rustad än vad den var innan den tuffare träningsperioden påbörjades. Inom pedagogiken använder sig James
Nottingham av ett annat begrepp, nämligen Eureka, för att visa på det resultat man kan uppnå av en kognitiv utmaning som är såvälimg_0394 mödosam som krävande och kräver, just det, ansträngning, precis som inom sporten. Oavsett om det gäller idrott eller något mentalt är det just att anstränga sig som är nyckeln.
Fortsätt läsa Gropen eller skogen – oavsett vilket handlar det om ansträngning

Med begrepp i matematiken

För några år sedan läste jag Andreas Ekblads blogginlägg på Kvutis, där han beskrev sitt arbete kring förmågorna i matematik. Jag nappade på idén och startade ett liknande arbete. Vi har i klassen under år 1 och 2 samlat begrepp, uttryck och metoder som hör till de fem förmågorna. Dessa har vi satt upp vid respektive plansch (en plansch för varje förmåga) och varje nytt moment i matematiken har inletts vid och kring planscherna.  När jag nu skulle starta upp år tre ville jag repetera den matematik vi arbetat med fram till nu. Jag valde att utgå från alla de begrepp vi samlat på oss. Fortsätt läsa Med begrepp i matematiken