Etikettarkiv: Ansvar

Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande

I varje klass sitter en eller flera individer som brottas med livet, slår och fäktar för att klara en kärlekslös tillvaro, stör lektioner, öppnar dörrar vid genomgångar, sätter oss lärare på prov, unga människor som tappat tron på sig själva, tappat tron på vuxna, på lärare, inte har motivation, men som innerst inne inget hellre vill än att lyckas i skolan och vara en bland alla andra. Hur får vi dem att lyckas? Vad är det för faktorer och  förmågor som kännetecknar framgångsrikt lärande? Hur tränar vi upp dem? Fortsätt läsa Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande

Blodstänk i klassrummet

Som lärare måste man emellanåt vara modig. Att utmana eleverna med uppgifter som är ansvarfulla och förpliktigar kan vara ett sätt att låta eleverna överraska med fantastiska prestationer. Har skoluppgifter riktiga mottagare tas uppdraget seriöst och deltagande elever växer med ansvaret som åläggs dem. Samtidigt kan saker gå fel, vilket kan få konsekvenser som inte går att rätta till. Med bara en chans att göra rätt så, puh, det kan göra vem som helst nervös. Läraren måste vara modig och ta risken att det inte blir perfekt. Ofta blir det bra! Känner du eleverna väl, litar på dem, har tro att de klarar av att ta stort ansvar, ja då presterar många bra och bättre. Bli handledare, stå lite vid sidan av istället för att hela tiden hålla båda händerna på rodret. Ryck in där det behövs och känn av varje individs kapacitet, väg nuläget mot lagom mycket utmaning och så en stor dos av tro-på, stöttning och pepp – då fungerar det. Fortsätt läsa Blodstänk i klassrummet

Reflektion över läsåret som gått

Nu är terminen i stort sett slut och det är full aktivitet med betygssättning och kringarrangemang inför avslutningen. Det är nu jag rensar på skrivbordet och sorterar i alla högar som översvämmar mitt skrivbord. Var sak på sin rätta plats. Det är även nu som jag reflekterar och utvärderar mitt eget arbete ordentligt, för det är först nu jag kan se slutresultatet av läsårets undervisning. Elevernas resultat fungerar på så sätt som en spegling av mitt eget arbete. I vissa fall har jag lyckats väldigt väl, i andra fall inte. Fortsätt läsa Reflektion över läsåret som gått

Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar

Ger min undervisning elever möjlighet att utveckla ansvar över sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande? Vad som fick mig att börja fundera i de banorna var en händelse som uppstått i klassrummet och som handlade om hur eleverna behandlade varandra. Efter situationen gav jag dem i uppdrag att analysera situationen och reflektera över vad de kunde gjort annorlunda. Den spontana reaktionen hos flera av eleverna var: “Ska vi skriva om vad du som lärare kunde gjort annorlunda?” Fortsätt läsa Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar