Reflektion på olika plan

Ibland är man mindre nöjd med sin undervisning och det kan bero på olika saker. Arbetet i klassen är min viktigaste arbetsuppgift och känner vi att något inte stämmer behöver vi stanna upp, reflektera och förändra.

För några veckor sedan gjorde jag och min fritidspedagogkollega, som samverkar i klassen, just det här. Vi saknade lekfullheten och något överraskande i undervisningen, vilket kunde öka motivationen och engagemanget. Vi pratar och diskuterar mycket under dagarna och har även planeringstid tillsammans tre tillfällen i veckan. Vi tänker lika, men har ändå olika infallsvinklar. När idéer tryter är det ovärderligt att ha ett nära samarbete med sina kollegor. Min kollega är kreativ och idérik och tillsammans håller vi i och håller ut.

Vi är just nu mitt inne i ett SO-tema vi kallar ”Kartan- jag i världen” och i läseboken hade vi precis läst om en klass på skattjakt. Vi bestämde oss för att göra en egen skattjakt, men på ett annorlunda sätt. Vi fotograferade, i extrem närbild, femton olika saker och platser runt om på skolgården. Man kunde bara se en del av en skylt eller mönstret på en gunga. Barnen fick gruppvis ge sig ut på skattjakt med penna och bildark. På tio av platserna hade vi gömt en bokstav och med hjälp av bokstäverna skulle gruppen sedan bilda två ord. Då fick de reda på var skatten fanns. Alla grupper löste meddelandet och vi samlades till slut i klassrummet, där skatten hittades.

Vi satte oss i samlingsringen för en reflektionsstund. Vi började med en utvärdering med hjälp av Classroomscreen och ExitPoll. Den använder vi oss ofta av på olika sätt.  Alla klickar på ansiktena på tavlan och därefter redovisar man resultatet.

Barnen tyckte att det hade varit en rolig skattjakt. Det tyckte vi med! Det hade varit stort engagemang och motiverade barn. Därefter ställde vi frågan vad vi nu hade tränat på den här lektionen? Hade vi bara haft kul eller var de medvetna om vad de faktiskt övat på?

Vi reflekterade i samlingsringen. Alla tänkte enskilt, därefter delade de med sig till sin parkamrat och slutligen till klassen (EPA). Tillsammans kom barnen fram till att vi tränat en mängd olika saker och integrerat olika ämnen genom skattjakten. Om vi hoppat över reflektionen, hade nog många nöjt sig med att vi bara haft kul.

Den här lektionen har vi vanligtvis halvklass svenska/rörelse, så även denna morgon stod rörelse och samarbete i fokus, kopplat till ämne och innehåll.

Alla hade rört på sig, gått, joggat, klättrat och sprungit ute på skolgården (idrott och hälsa). Vi hade tillsammans varit ute i närområdet och använt oss av skolgården som vårt klassrum (utepedagogik).

Vi hade övat på att se saker uppifrån, likt vi tränat på att läsa en karta som är avbildad uppifrån (SO). De hade bildat ord av bokstäverna de hittat, övat på att lyssna på varandra, tränat argumentation och flera gjorde kopplingen till läseboken och kapitlet om skattjakten (svenska).

Tillsammans hade de löst problem och varit kreativa, tänkt ”utanför boxen” och provat olika lösningar. De hade använt sig av tiokompisarna när de räknade ut hur många bokstäver de saknade. Allt vi fotograferat var teknik. Det var saker vi människor haft ett behov av och därför uppfunnit (matematik/teknik).

Alla hade analyserat fotografierna, tittat på detaljer, färg, form, linjer, mönster mm för att tolka och tyda bilderna (bild).

Det lekfulla, som vi en tid saknat i vår undervisning, var nu tillbaka och väckte engagemang och motivation hos både pedagoger och barn. Att vi stannade upp och reflekterade blev startskottet på olika ”hemliga projekt” vi nu planerat in den här terminen.

I temat skriver vi beskrivande texter om länder och i nästa vecka ska de redovisas. Barnen vet inte hur, men det vet vi! Pass och flygbiljetter är förberedda och klassen ska ut och flyga! Planet lyfter till olika destinationer och klassen kommer att få veta mer om resmålen från sina kamrater. (Är du målsman till barn i vår klass, får du behålla den här hemligheten för dig själv ett tag.)

I höst väntas även ”Gladans restaurang” öppnas igen i 3Bs klassrum, men först ska vi lära oss subtraktionsalgoritmer!

Att diskutera

  • Hur tänker du kring lekfullhet och upplevelser i undervisningen
  • Samverkan fritids och skola – hur ser den ut under skoltid?
  • När och hur reflekterar du över undervisningen, både med kollegor och tillsammans med barnen?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *