Prioritera – planera – strukturera

På Spångholmsskolan är  utvecklingssamtalen redan genomförda. Att ha utvecklingssamtal i inledningen på terminen upplevs av de flesta elever, föräldrar och lärare som något mycket positivt. Det blir ett avstamp in i den nya terminen och ger större möjlighet att utifrån det som varit sätta upp nya mål.

Många elever säger under utvecklingssamtalen att de ska jobba bättre på lektionerna och göra sina läxor för att prestera bättre och nå sina mål. När jag frågar hur det ska gå till kan de se lite frågande ut. Hur ska det gå till? Jag tycker att det är en viktig fråga och brukar stanna lite extra vid den under samtalen. Den här gången använde jag mig även av en bild som jag tillsammans med eleven ritade upp under samtalet. Bilden utgår från att eleven formulerade ett framtida mål, t ex “jag vill jobba med människor”, “jag vill jobba med bilar”. Utifrån detta diskuterade vi sedan vilken gymnasieutbildning som eleven kan tänka sig att gå. En någotsånär tydlig målsättning kring vad eleven vill använda sin grundskoleutbildning/sina betyg till underlättar när denne ska fokusera på  åtgärder som är aktuella för att kunna nå dit.

Nästa steg blev att koppla viljan att prestera bättre till att det kan krävas insatser från eleven som kan leda till det önskade målet. Jag valde att angripa detta genom att hjälpa eleven att se över sin TID. För att förändra/utveckla något innebär det ju att man måste se över den tid man har, vi kan  inte lägga till fler timmar på dygnet. Utifrån den diskussionen delade jag in elevens tid i SKOLTID och FRITID. Jag anser att det mesta lärandet ska ske i skolan och det är viktigt att eleven förstår det och använder denna tid på allra bästa sätt. Denna diskussion ledde  också till hur jag och mina kollegor på bästa sätt kan stötta eleven i dennes vidareutveckling.

Nästa steg blev att hjälpa eleven att se över sin fritid: “vad fylls din fritid med just nu?”  De flesta eleverna fyller sin fritid med ungefär samma innehåll: sociala medier, Youtube, träffa kompisar, en sport/aktivitet, sömn, läxor. De flesta elever anser också att de måste använda sin tid på ett annat sätt för att nå sina uppsatta mål, de vill lägga mer tid på läxor eller/och  använda läxtiden på ett bättre sätt.  Bilden här nere visar hur resultatet av denna diskussion kunde se ut. Jag upplevde att samtalet med bilden som stöd blev ett förtydligande för många av eleverna. Det de kanske hört många gånger framförallt från föräldrarna, blev sagt igen men på ett annat sätt av en annan person. 

.Prioritera

Ett sätt att hjälpa elever att strukturera sin tid så att sådant som de vill ska få plats verkligen får plats är att få dem att göra listor över sådant som ska göras. Ett annat sätt är att visa dem hur man kan göra prioriteringslistor.  Att använda listor  kan vara framgångsrikt men dessa kan också skapa stress. Om man har svårt att veta NÄR en uppgift ska göras kan listan bara bli längre och längre. Lite blir gjort och stressen ökar. Prioriteringslistan kan vara svår att använda om man har svårt att avgöra vad som är viktigt och mindre viktigt. Istället för listor kan man  använda schema,  ett schema som tydligt beskriver när en specifik uppgift ska göras.

Just nu använder jag ett schema som en del  i min undervisning på så sätt att eleverna läser en skönlitterär bok med stöd av ett lässchema. Schemat är gjort av mig utifrån att eleverna ska ha läst ett visst antal sidor till varje torsdag då de får uppgifter att arbeta med kopplade till det de läst. Schemat som du ser här nere är gjort i all sin enkelhet på papper. Nästa steg blir att eleverna ska göra ett eget lässchema över hur de ska läsa sin nästa bok vilken de själv väljer. 

Schema

När jag studerar min läsande klass konstaterar jag följande:  lässchemat är till stor hjälp för flera av eleverna att KÄNNA att de faktiskt KAN klara av att läsa hela boken, det är ingen omöjlighet. När de dessutom har läst det som förväntas upplever de att de LYCKATS vilket motiverar dem att fullfölja uppgifter och arbeta mot uppsatta mål.

Att eleverna har struktur på sitt skolarbete är inget som vi kan ta för givet. Det krävs att de får ta del av olika metoder för struktur och planering samt att de får träna på dem  som en del av undervisningen.

Att diskutera

  • Hur ser ett framgångsrikt utvecklingssamtal ut och hur kan du göra för att samtalet ska leda till utveckling hos eleven?
  • Hur kan du stötta eleverna i att sätta upp långsiktiga mål?
  • Hur kan vi stötta, aktivera och motivera eleverna att arbeta för att nå målen?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *