Scroll To Top

Sandra Pilemalm

SandraP
Sandra Pilemalm

Jag heter Sandra Pilemalm och arbetar på Naverlönnskolan, en 6-9 skola i Svedala. Jag började arbeta här hösten 2013. Jag lockades av att alla elever har varsin dator, vilket gör att man som lärare har möjlighet att utveckla undervisningen och elevers lärande med datorn som arbetsredskap.

Under min snart 10 år som lärare har jag utvecklat ett stort intresse och kunskap om ungas nätanvändande med fokus på nätmobbning, digitala kränkningar och grooming. Jag föreläser för elever, föräldrar och pedagoger. Jag har bl.a. föreläst på SO-dagarna våren 2014, om hur man kan betygsätta ett arbete i SO som tar sin utgångspunkt i digitala kränkningar, skolans förebyggande likabehandlingsarbete och normkritisk pedagogik.

Organiseringen av min undervisning bygger på att flytta fokus från mig som lärare till eleven och dess lärandeprocess. Vetenskapliga nyckelbegrepp i min organisering av undervisning är sociokulturellt perspektiv, proximal utvecklingszon och bedömning-för-lärande-strategier (BFL).

Jag är legitimerad lärare i samhällskunskap, religion, historia, geografi och engelska åk 6-9. Jag är även legitimerad lärare på gymnasiet i engelska.


Mina inlägg

Gruppens kraft

- inkludering - tillhörighet och lustfyllt lärande Hen smäller upp dörren, sparkar i väggen, tar upp en bok och kastar ...

Rollspel konfliktlösning kriget i Syrien

- viktigt på riktigt - engagerar-utvecklar entreprenöriella förmågor-djupare förståelse För att kriget ska ta slut måste alla länder samarbeta. Länderna ...

Du blir aldrig bättre än den som sitter bredvid

- Om att det inte går att göra något bra utan duktiga kollegor Jante, tänker du nu? De som arbetat ...

DEMOKRATI i skolan och för framtiden – viktigt på riktigt

Vi lever i en tid där demokratiska värden utmanas och där det blir viktigt att på många nivåer arbeta med ...

Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande

I varje klass sitter en eller flera individer som brottas med livet, slår och fäktar för att klara en kärlekslös ...

Hur kan skolan arbeta förbyggande kring sexuellt ofredande?

- exempel på och problematisering kring normkritiskt arbete i klassrummet - kön och sexualitet Snart kommer Sveriges skolelever tillbaka efter sommarlovet, ...

Kollegialt Lärande

- Betyg och Bedömning Hur lär lärare av och med varandra? Hur delger lärare varandra bedömningsmetoder för lärande? Hur utvecklar ...

Född 2001, Vad är 9/11? (del 2 av 2)

- om betydelsen av att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 2 av 2) Läs också Född ...

Född 2001, Vad är 9/11? (del 1 av 2)

- om att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 1 av 2) Veckan efter terrordåden ...

Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar

Ger min undervisning elever möjlighet att utveckla ansvar över sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande? Vad som fick mig att ...

Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?

Naverlönnskolan har som mål läsåret 2015/16 att engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras motivation och förmåga att ta ...

Nätmobbningens Deus ex Machina – värdegrunden

Ska skolan lägga sig i vad barnen skriver på nätet på sin fritid? Det är den första frågan som ställs ...

Om att undervisa för framtiden – digital metodik och dess möjligheter

Den digitala tekniken i skolan innebär att lärare får möjlighet att använda fler pedagogiska redskap och att elever ges möjlighet ...

Charlie Hebdo och yttrandefrihet – demokratifrågor i klassrummet

Jullovet 2015 avslutas med en terrorattack mot den franska tidningen Charlie Hebdo. Bland de tolv döda och elva skadade fanns ...

Synligt lärande “Prov” – Hur kan bedömning användas som ett verktyg för inlärning?

Jag har under en tid gått och tänkt att jag skulle vilja utrota begreppet prov ur svensk skola, i alla ...

 

Undervisning och lärande