Joakim Nilsson

Joakim Nilsson
Joakim Nilsson

Jag heter Joakim Nilsson och arbetar på Aggarpsskolan, som är en 3-9-skola. Jag är legitimerad lärare i Svenska, Samhällsorienterande ämnen, samt Matematik. I min roll som förstelärare sysslar jag också med pedagogiskt utvecklingsarbete.

Som lärare har jag mina främsta styrkor i struktur, bemötande gentemot eleverna, samt i ett reflekterande förhållningssätt. Jag försöker att ständigt se mig själv och min praktik i spegeln och hitta utvecklingsmöjligheter. Jag försöker också vara en motor som stimulerar eleverna till tänkande.  Att tänka nya tankar är det som utvecklar oss. Jag fokuserar på att elevernas förmågor ska utvecklas och att de själva ska känna att de förstår och kan använda sina kunskaper.

Jag strävar mot att min undervisning ska vara strukturerad och stöttande, men också uppmuntra till kreativitet och utveckling. I mitt klassrum samarbetar eleverna och hjälps åt i sitt lärande och alla får reflektera över vad de kan och vad de ska lära sig.

I mitt eget lärande försöker jag hålla mig uppdaterad på pedagogisk forskning i allmänhet, men intresserar mig särskilt för ledarskapet i klassrummet, samt bedömning för lärande (BFL).


Mina inlägg:

Att se framgångsfaktorerna i sin undervisning

Ibland är det som om alla stjärnor står rätt. Alla elever är peppade på uppgiften, alla förstår, alla arbetar inspirerat ...

Var står vi och vart går vi? – Om skrivundervisning

När man lyssnar på den nationella skoldebatten handlar den ofta om vad vi borde göra mer av. För några år ...

Kreativt och textnära – om att skapa engagerade diskussioner kring det lästa

Jag har genom åren haft många skiftande visioner om skolan och om min undervisning, men en av de som stått ...

Så kan vi bygga bärande relationer

I min förra bloggtext skrev jag om hur viktiga relationer blivit i svensk grundskola och vilka faror och fallgropar jag ...

Bärande relationer – men vart bär de hän?

Relationell pedagogik. Relationen först! Varför pratas det så mycket om relationer i svensk skola? Goda relationer mellan lärare och elev ...

Historiska utvecklingslinjer

Varför ska vi lära oss detta? Vad har jag för nytta av historia? Två inte helt ovanliga frågor från eleverna.  ...

Från tråkiga krumelurer till historisk teater

Jag brukar försöka undvika att inleda lektioner med att säga “Idag ska vi läsa”. En bild, en utmanande frågeställning, ett ...

Elever i behov av särskilt god undervisning

I mitt förra blogginlägg skrev jag om elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven och som kanske behöver någon typ ...

Det som är bra för några är inte alltid bra för alla

”Det som är bra för några är ju ofta bra för alla” brukar det heta när vi diskuterar extra anpassningar ...

Silence, please!

Under min tid på lärarutbildningen fick vi studenter ofta höra att ett tyst klassrum inte var något eftersträvansvärt. Ett klassrum ...

Dagens ord

Att undervisa i stavning är kanske egentligen bara att bedriva en god undervisning i svenska. Ingredienserna och förutsättningarna finns där ...

Spara på orden för en inkluderande studiemiljö!

Om jag i början av min lärarbana hade fått lista mina styrkor som lärare, hade jag nog ganska snabbt skrivit ...

Autism och ADHD – Tydliggörande pedagogik

Att undervisa elever med ADHD och autism är en utmaning. Som lärare behöver jag kunskaper, såväl om vad dessa funktionsnedsättningar ...

Öppna dörren till litteraturens värld!

Jag har alltid gillat att läsa. Mina läsvanor har gått lite upp och ner i perioder (ner under studietiden, upp ...

Tre steg framåt för ett bättre ledarskap i klassrummet

Vilka framgångsfaktorerna är för ett gott ledarskap i klassrummet har det skrivits en hel del om. För ett kort tag ...

Att göra det av en anledning – handledning av lärarstudent

Att handleda en lärarstudent är något jag länge lockats av. Jag tycker om att dela med mig av hur jag ...

En lärares bikt

Skolavslutningen är avklarad och eleverna har gått på sommarlov. Dags att utvärdera mig själv och min undervisning. När jag utvärderar ...

BFL i årskurs 1 – en bra idé?

För några år sedan var jag väldigt inspirerad av Dylan Wiliam och av BFL. Min professionella utveckling kretsade mycket kring ...

Fullt fokus under varje sekund!

Utgångspunkten för den här texten är en lärares eviga frågeställning: Hur ska jag få ännu fler elever att lära sig ...

Ett litet BFL-experiment

Att användandet av BFL-strategierna ökar elevernas lärande verkar det inte råda något tvivel om. I varje fall om man ska ...

Fonologisk träning gynnar läsinlärningen

Det är nu tredje gången jag har en etta. De två tidigare gångerna har jag tvekat lite kring läsinlärningen. Gammal ...

Att skapa ramar i åk 1

Att ta emot en ny etta är något alldeles speciellt. Den som har provat vet precis vad jag talar om ...

Skolan är något för dig!

Du vet vilka jag talar om. Du har förstås mött dem. Eleverna som inte följer dina regler, inte rättar sig ...

Flexibel undervisning utifrån elevernas behov

När vi startar upp ett nytt arbetsområde behöver vi en noggrann planering. Men kan det bli för mycket planering? Om ...

En resa mot trivsel och lärande

I januari hade jag varit föräldraledig i ett år och även om jag fått signaler om att klassen jag skulle ...

Aktivera eleverna under högläsning

Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte ...

Mjuka övergångar förbättrar undervisningen?

”Jag tar ett exempel till” säger läraren frustrerat och vänder sig åter mot whiteboarden. Han vet att han börjar tappa ...

Kärnan – ett sätt att skilja viktigt från oviktigt

Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i ...

Utvärdering med eleverna

I mitt förra inlägg beskrev jag hur jag lagt upp matematikundervisningen den här terminen. Målet var att med relativt lite ...

En struktur för synligt lärande

Matematik är ett ämne där jag upplever att det är en rejäl utmaning att få alla elever med sig. Det ...

Dags att göra bokslut

Utvärdering av undervisning Lärare: Joakim Nilsson Läsår: 2013/2014 Ämnen: Svenska och SO Årskurser: 3 och 4 Personliga mål som uppnåtts ...

Att göra den enskilda läsningen gemensam

De flesta svensklärare är nog medvetna om de problem som är förknippade med så kallad tyst läsning, eller enskild läsning: ...

Ett fall och en lösning

Att träna eleverna i att reflektera över sitt eget lärande har länge varit en viktig sak för mig. När de ...

Elev på min egen lektion

Enligt Hatties ”Visible learning” är det få saker man kan göra som lärare som ger större positiv effekt på elevernas ...

Elevernas engagemang – min uppgift!

Det är lätt att säga att skolan är viktig. Alla kan hålla med om det. Hade vi inte tyckt så, ...

Nyckelstrategiernas nyckelstrategi

Det är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp ...

Tittar vi på fel ställe?

Det har länge varit min bestämda uppfattning att den stängda klassrumsdörren är en av skolans mossigaste traditioner och en viktig ...

Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis

En sommar av reflektion kring BFL och läroplanen Efter att förra terminen ha sett Dylan Wiliams föreläsning på youtube och läst ...

Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa

Om den rävsax vi sitter i och om en som har förstått Även om jag försöker hänga med och lära nytt ...
Share Button

Undervisning och lärande