Scroll To Top

Lust att lära

Visst kan det kännas lite svårt att komma tillbaka efter ett sommarlov. Jag ville starta med något som kändes så spännande så att man ville veta mer.

När jag presenterade min idé för eleverna kallade jag arbetsområdet “Hur ser du ut?” och vi skulle titta nära. Först ut blev myran. Det är lätta att tro att man vet hur saker ser ut innan man blir ombedd att rita en så detaljrik bild som möjligt. Genom att titta nära och noga kan man upptäcka nya saker som gör en nyfiken till att vilja veta mer. Hur ofta funderar man på hur en geting andas eller hur myrans mundelar ser ut. Vi skulle arbeta med småkryp: insekter, spindlar och nedbrytare. Jag ville väcka allas nyfikenhet på dessa djur, även om vissa elevers första reaktion är att dessa djur är obehagliga. Fortsätt läsa Lust att lära

Share Button

The Big Challenge

I slutet av vårterminen deltog våra sjuor och åttor i den europeiska språktävlingen The Big Challenge. I år testade över 550 000 ungdomar från Spanien, Tyskland, Österrike, Frankrike och Sverige sina kunskaper i engelska. The Big Challenge tilldelades under året The European Language Label för projektet som främjar språkinlärningen i Europa. När resultaten tillkännagavs kunde vi stolta konstatera att sjundeklassaren med bäst resultat fanns hos oss på Naverlönnskolan. Grattis, Alfred!
the
Fortsätt läsa The Big Challenge

Share Button

Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?

Naverlönnskolan har som mål läsåret 2015/16 att engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras motivation och förmåga att ta ansvar. I arbetslag 5 på Naverlönnskolan tog vi avstamp  i det entreprenöriella lärandet den här terminen för att våra elever ska utvecklas mot att bli aktiva ägare av sin egen lärprocess. Vi bestämde oss för att genomföra ett projekt där åttorna och niorna i arbetslaget skapade en välkomst och informationsfilm till de nya sexorna. Min kollega Ulrika Wulffsberg beskriver projektet i dess helhet i bloggen Back to school i entreprenöriell anda. Den här bloggen handlar om hur entreprenöriellt lärande kan bidra till att elever utvecklas mot att bli ägare av sitt eget lärande. Fortsätt läsa Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?

Share Button

Nätmobbningens Deus ex Machina – värdegrunden

lärlabbet 3
Inspelning Lärlabbet avsnitt nätmobbning: Sandra Pilemalm, Naverlönnskolan, Håkan Wetterö, Uppbilda, Jacob Möllstam, Jonseredsskolan

t5XsYWiI_bigger

Ska skolan lägga sig i vad barnen skriver på nätet på sin fritid? Det är den första frågan som ställs i URs Lärlabbet. Vad tycker du? Vad tycker forskare och kollegor?

På söndag den 6 september klockan 16:30 på Kunskapskanalen sänds avsnittet Nätmobbning av Lärlabbet som Sandra Pilemalm  förstelärare på Naverlönnskolan medverkat i. I programmet diskuteras nätmobbning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Fortsätt läsa Nätmobbningens Deus ex Machina – värdegrunden

Share Button

Back to school i entreprenöriell anda

Ny termin och uppstartsdagar! I arbetslag 5 på Naverlönnsskolan ville vi kombinera en bra skolstart där vi lägger fokus på både lära känna-aktivitet för nya elever och innehåll som sätter igång de äldre elevernas arbetslust inom fokusområdet entreprenöriellt lärande. Detta eftersom en av våra målsättningar på skolan är att eleverna ska utveckla sitt lärande, sin motivation och sin förmåga att ta ansvar för sina studier och ett sätt är att arbeta mer med entreprenöriellt lärande. Att använda de äldre eleverna som lärresurs för de yngre kändes också som något vi ville göra eftersom vi i år välkomnar två nya klasser sexor till arbetslaget. Våra ”gamla” elever börjar åttan och nian. Vi ville också komma igång med aktiviteter som kan kopplas till kunskapskraven redan från början.

Fortsätt läsa Back to school i entreprenöriell anda

Share Button

Undervisning och lärande