Lustfullt läsande och skrivande när bokcirkeln blir digital

– Snälla Anki, kan du lägga ut kursen (på Google classroom) tidigare så man kan börja skriva under helgen?  Det är så kul med bokcirkeln! På det svarar man naturligtvis: – JAA!!

Vad handlar då detta om? Jo, att många elever vill börja förbereda veckans bokcirkel, som går av stapeln på fredagar, redan helgen innan. Låt mig få ta dig med på vår väg till den digitala bokcirkeln och se vilka positiva effekter den gett.

Under höstterminen utmanade vi pedagoger i arbetslaget oss själva med att komma igång med ett mer digitaliserat klassrum. Eftersom våra elever fr.o.m åk  4 har tillgång till varsin chromebook ville vi integrera användandet av dessa mer i undervisningen.  Vi vet att när eleverna börjar i åk 6 på “högstadieskolan”  används Google classroom av de flesta pedagogerna. Vi beslöt oss för att komma igång med just Google classroom och Google formulär. Starthjälp fick vi av en IKTkompetent kollega från grannskolan i kommunen. Efterhand växte vårt självförtroende och eleverna uppskattade att få använda sina chromebooks i större utsträckning.

Vi startade upp bokcirkelarbetet med hjälp av stödstrukturen i  En läsande klass.  På min föregående arbetsplats bestämde vi oss för att pröva ELK ht -14. Jag tyckte egentligen att metoden jag redan använde fungerade bra, men efter att ha lyssnat på Martin Widmark under vår studiedagsresa till bokmässan i Göteborg i september 2014, blev jag inspirerad och har använt ELK sedan dess.

De olika läsfixarna introducerades och efter några veckor började eleverna använda alla strategierna vid sina boksamtal. De fick förbereda sig genom att använda läsloggar ifrån ELK’s hemsida. Dessa samlade vi i ett häfte, och dokumentationen växte vecka för vecka. Boksamtalet skedde i mindre grupper om 4-5 elever. Varje vecka var en elev ordförande och ansvarig för att punkterna på dagordningen följdes, att alla kom till tals och var delaktiga. Efteråt utvärderade de sitt eget deltagande med en självärderingmatris.

Jag har under många år använt bokcirkeln/bokprat som bas i svenskundervisningen. I bokcirkeln tränar eleverna sina förmågor att nå många av svenskämnets kunskapskrav såsom:

 • att läsa skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier
 • att visa grundläggande läsförståelse genom att göra kronologiska sammanfattningar och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget
 • att tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i texten
 • att beskriva sin upplevelse av läsningen

Under höstterminens sista bokcirkelomgång kände jag att arbetet behövde förändras/förnyas. En del elever tog inte lika mycket ansvar som de andra i förberedelsearbetet vilket gjorde att boksamtalen inte blev lika givande.

Eleverna uppskattade att vi digitaliserat undervisningen, så vid vårterminens start introducerade jag min idé om en digital bokcirkel för klassen, de nappade på idéen.

Frågan var nu hur det skulle gå till. Svaret blev att använda Google presentations som många av eleverna blivit bekanta med, då de på elevens val  jobbat med digital bildhantering med min kollega. Nu blev det till att klippa och klistra digitalt istället. Tillsammans resonerade vi om upplägget. En presentationsruta med bokens utsida, nästa för planeringen av läsandet – antal veckor och sidor/kapitel, detta gör varje elev i samråd med mig så att hen också utmanar sig själv i hur mycket hen ska läsa varje vecka. Sedan löpte det på med en ruta  per läsfixare. Hur skulle vi lösa konstnären? Eftersom jag har tjugo kompetenta medarbetare i klassrummet kom snart lösningen –  att måla bilden och sedan fotografera den och lägga in bilden.

Elevernas kreativitet flödar när det gäller att välja bakgrunder, stilar och effekter. I början tog det också överhanden hos några teknikglada tjejer och killar. Nu gör många elever sofistikerade bakgrunder som passar bokens innehåll. Lusten och motivationen har återvänt! När de nu har sitt boksamtal kopplar eleven upp sin chromebook till projektorn och berättar utifrån sin digitala läslogg. Efteråt blir det feedback med “two stars and a wish”.

IMG_0512

Vi integrerar också vårt arbete om medeltiden med bokcirkeln. Först hade alla samma boktitel. När nästa bok skulle väljas var det bara en elev som har just den boken. Nu blir det otroligt viktigt att göra en bra sammanfattning så att de andra i gruppen förstår innehållet och kan svara på “reporterns” frågor. En positiv effekt –  det blir större tonvikt på deras skriftliga förberedelser eftersom alla i gruppen ser varandras texter. I utvärderingar under hösten tycker de flesta eleverna att det är svårast att sammanfatta – “cowboyen”. Nu peppar  och utmanar eleverna varandra att utveckla framförallt cowboyen. En elev som jag speciellt vill lyfta fram var inte godkänd i svenska vid terminens början,  han och en klasskamrat har utmanat varandra om vem som gör den bästa cowboyen varje vecka. Eleven skriver nu så att det står härliga till 🙂

När boken är utläst brukar jag låta eleverna få spinna vidare på händelser och karaktärer i boken och fylla ut “TOMRUM” genom att skapa nya situatoner i tal och skrift och genom att dramatisera.

Nu kan vi alltså även lägga till att de tränar skrivutvecklande förmågor ifrån kunskapskraven:

 • Eleven kan skriva texter med begripligt innehåll fungerande, struktur och språklig variation.
 • Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Eleven kan sammanställa information med egna formuleringar och använda ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet .

Vår digitala resa är full med utmaningar, oftast löser vi dem tillsammans. Eleverna lär av varandra och jag lär av dem. Bokcirkeln är nu både läs och skrivutvecklande, arbetet är lustfullt  och kreativt med elever som utvecklar och utvecklas.

Att diskutera:

 • Hur jobbar ni med boksamtal/cirklar?
 • Hur gör du när en metod du verkligen tror på inte fungerar så bra i klassen?
 • Hur långt har du kommit med ditt digitala klassrum?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *