Klassens hemsida – nya möjligheter till kommunikation!

När vi i höstas fick tillgång till en halvklassuppsättning Chrome Books började jag så smått tänka på att skapa en hemsida till klassen. Min ursprungliga tanke var att ge eleverna möjlighet att få ytterligare en mottagare för texter de producerade. När vi nu är igång och hemsidan är skapad har jag upptäckt att den ger utrymme för så mycket mer.

hemsidan

Det första jag fick ta ställning till var i vilket program jag skulle skapa hemsidan och var den skulle ligga. Jag upptäckte Google Sites i GAFE (Google Apps for Education). Eftersom vi har detta inom kommunen kunde jag lätt använda Sites och dessutom lägga hemsidan inom kommunens domän. Jag valde att inte göra den publik, utan bara de som blivit inbjudna kan se sidan. Detta för att inte behöva tänka på huruvida elever fick synas på nätet eller ej. Google Sites är väldigt lättanvänt. Att skapa och administrera sidan har inte varit eller är särskilt tidskrävande.

Från början var som sagt min tanke att den enbart skulle bli en mottagare för texter och kanske en kanal för information till föräldrar. När jag så under jullovet läste Ulf Jämteruds artikel ”It ger elever en röst” om Anne-Marie Körlings tankar om It (http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/svenska/rost-1.138741) så insåg jag att jag tänkt för snävt och att en hemsida skulle kunna ge mig och eleverna en helt ny möjlighet till kommunikation.

Nåväl, hemsidan skapades, gjordes tillgänglig för mina elever, men utvecklas fortfarande. För något jag upptäckte ganska snabbt var att i takt med att vi arbetar med sidan uppstår nya tankar och också nya krav.

Det första jag gjorde var dock att skapa möjlighet för eleverna att få sina texter publicerade på sidan. Varje vecka lägger vi ut två berättelser och dessa får eleverna möjlighet att använda som lästräning hemma. Jag ville också ge eleverna en möjlighet att skriva hemma, men på deras egna villkor, så därför skapade jag också en chat till dem. Jag länkade till ett dokument i Padlet (https://1larare.svedala.se/padlet-ett-verktyg-som-skapar-delaktighet/) och här fick eleverna sin egen chat som lätt nås via hemsidan. Denna sida är nog den populäraste på hemsidan!  Inte alla, men väldigt många av mina elever är inne här och chattar. De lägger in bilder, videor och diskuterar allt från Melodifestivalen till sina nya fotbollskor. Eftersom det bara är vi i klassen som har tillgång till denna chat är det lätt att prata ”nätvett”, och det blir tryggt också.  I chatten ser jag också vad eleverna kan och detta kan vi sedan använda tillsammans. Hur gör man videor, lägger in bilder osv… De lär mig och lär av varandra. Christina Löving har skrivit en hel del om detta. (http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/sprak/kreatvit-men-medvetet-1.169172) .  Som en del av detta tänk, har jag nu också skapat en resedagbok för elever som är på semester under terminen. Denna ligger också på Padlet och är tänkt att ge oss i klassen en möjlighet att följa med den som är på semester på deras äventyr, och också ge den semestrande en möjlighet att skriva och visa vad den upplevt.

Jag har lagt till en mängd andra ”bra” länkar också som de når via vår länksida på hemsidan. En annan länk som också föll väl ut är en padletlänk där eleverna kan ge förslag till vårt klassråd. En digital variant av vår gamla förslagslåda. Skillnaden är att nu haglar förslagen in. Eftersom jag kollar efter nya inlägg minst ett par gånger i veckan kan vi nu ha mer spontana klassråd. När det dyker upp något tar vi tio minuter och låter eleven med förslaget hålla i rådet. Mer direkt demokrati alltså!

Jag lägger även in matematikuppgifter på hemsidan. Här lägger jag uppgifter som är kopplade till det arbetsområde vi arbetar med just nu och fyller på med någon/några nya uppgifter varje vecka. Eleverna väljer själva om de vill göra uppgifterna, fast jag har funderingar på att i alla fall ibland göra dessa uppgifter till obligatoriska. Uppgifterna som ligger där nu använder jag sedan som diagnos på arbetsområdet. Detta för att ge eleverna en chans att titta på diagnosen innan, och också för att öka motivationen.

På hemsidan finns också ett galleri med bilder för att ge föräldrarna en inblick i hur vi har det. I samma anda skriver även två elever varje vecka en blogg över vad vi gjort och lärt. De får utgå från förra veckans blogg och ha den som inspiration, men också utvärdera och fundera på hur de kan gå vidare. Mer skrivträning naturligtvis, men också på sikt ett sätt att lyfta fram lärandet. Nu handlar bloggen mycket om vad vi gjort, men bit för bit försöker jag få eleverna att mer titta på vad vi lärt och inte vad vi gjort. Vi utvärderar ganska ofta i klassen utifrån just vad vi lärt och tanken är ju att eleverna själva ska fundera just i dessa banor – vad vi lärt och inte vad vi gjort!

Sista tillskottet på vår hemsida är en musiksida som än så länge är i arbetsstadiet.Inspelningar Vi har på musiken komponerat korta tvåstämmiga melodier som vi spelat in. Dessa är just nu tillgängliga att lyssna på via länk, men så fort jag listat ut tekniken bakom, ska dessa läggas ut så att de går att ladda ner som ringsignaler.

Det som från början var ett sätt att ge eleverna en mottagare för sina texter har snabbt svällt ut och blivit något annat. Kommunikationen har blivit central och då är vi ändå bara i början. Jag har också sett nya möjligheter att synliggöra lärandet och skapa en brygga mellan elevernas egen vardag och skolan. Eleverna har också varit med och påverkat från början, jag inledde med att fråga dem om vad de ville ha. Detta berättar de fortfarande för mig. Sista budet var att de vill ha inspelade videor där jag berättar och går igenom olika moment i skolan. Ett flippat klassrum alltså! Så för mig blir det hem till datorn och lära mig nytt – man lär så länge man har elever!

Att diskutera

  • Vilka möjligheter ser du i användandet av en klasslogg?
  • Hur gör du för att göra eleverna aktiva i både att läsa och skriva på era bloggar?
Share Button

En reaktion på ”Klassens hemsida – nya möjligheter till kommunikation!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *