Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet

Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som “mini-lärmoduler“.

Kollegialt arbete utifrån ett inlägg på Förstelärare bloggar:

  1. Välj ett blogginlägg som 1lärareintresserar er eller som tar upp något som ni behöver förändra i undervisningen.
  2. Moment A: Samtliga lärare i lärlaget läser blogginlägget
  3. Moment B: Ni träffas i lärlaget och börjar med att diskutera frågorna längst ner. Efter diskussionen planera ni en aktivitet  utifrån bloggtexten att genomföra i undervisningen.
  4. Moment C: Var och en genomför aktivitet. Under aktiviteten gör ni noteringar och fokus ska ligga på “Vilka effekter har vårt nya agerande på eleverna och deras resultat?”
  5. Moment D: Sammanfattning och lärdomar i lärlaget. Vid denna kollegiala träff diskuterar och reflekterar ni tillsammans över den genomförda aktiviteten. Vad gick bra, mindre bra och vad kan förbättras? Här sammanfattar ni även vad ni lärt er.

Ta del av utskriftsvänliga blogginlägg – enkla att skriva ut och använda för ett kollegialt samtal nära dig.

Ta del av inlägg sorterade och kategoriserade så att du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

Share Button

Undervisning och lärande