Film som kunskapskälla

När jag gick i skolan var det en stor händelse när skolans enda TV var bokad och rullades in i klassen. Vi skulle få se film. Vi gjorde alla vårt bästa för att placera oss så att alla 23 skulle få en glimt av filmen som visades på TVn.  Att filmen var gammal och av dålig kvalité spelade mindre roll. Idag är det inte samma entusiasm när det ska visas film trots att alla förutsättningar har blivit så mycket bättre.

Filmerna visas med klar stor bild och är pedagogiska och uppdaterade. Det finns många anledningar till att elever idag inte blir lika fängslade av att se film som vi blev. Barn idag ser mycket på TV och deras undervisning är i större utsträckning varierad. Det blir inte samma happening för dem som det blev för oss. Trots detta är film en utmärkt kunskapskälla. Man måste ändå som pedagog vara medveten om att inlärning inte sker bara för att filmen rullar. Vi behöver bra metoder för att det ska ske ett lärande.

I min NO-undervisning är film ett naturligt och vanligt inslag. Det finns massor av bra och lärorika filmer. Genom åren har jag provat olika sätt att bearbeta de filmer jag har visat. Ibland använder jag en film som introduktion till ett arbetsområde, ibland i mitten av ett arbetsområde och ibland för att repetera och befästa kunskap i slutet av ett arbetsområde.

Oftast när jag ska visa en film går jag först igenom några frågor som eleverna ska fundera på under filmen. Efter filmen har vi olika sätt att diskutera och arbeta med de frågorna. Nyligen provade jag ett nytt sätt att bearbeta en film. Vi hade precis börjat läsa om luft och skulle se en övergripande film om luftens egenskaper. Denna gången visade jag inga frågor före filmen. När vi sett filmen som var 15 minuter bad jag eleverna att två och två prata om något nytt som de lärt sig om luft när de såg filmen eller något som de speciellt reagerade på. Efter ett tag skulle paret enas om en sak som de ville lyfta i klassen. Tillsammans gjorde vi sedan en tankekarta kring allt det nya vi i klassen upptäckt när vi sett filmen. Massor av nya kunskaper kom fram på tavlan.

Detta, för mig nya sätt att bearbeta en film, ledde till ett enormt engagemang. Alla tvingades att vara aktiva och att dela med sig av sina tankar. Utan att det blev tjatigt upprepades filmen, sammanfattades och alla fick höra allt en gång till. I slutet av lektionen hade vi en kort reflektionsrunda. Alla fick säga en sak om vår sätt att bearbeta filmen. Eleverna var lika positiva som jag var och ville gärna göra det igen. De upplevde också att alla kom bättre till tals.

Att diskutera:

  • Vad ser du för fördelar med film som kunskapskälla?
  • Vad har du för metoder för att öka inlärningen vid filmvisning?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *