Kategoriarkiv: Naverlönnskolan

En 4-9-skola i Svedala tätort.

Momo och kampen mot Covid-19!

Tiden går men vart tar den vägen? Går tiden lika fort hela tiden? Vad är tid? Tänk om man kunde stoppa tiden, om alla klockor stannade –  hur skulle det bli då? Att ha tid! Att ta sig tid! Stulen tid! Kan man köpa tid?

Detta är några av de frågor som vi ville att eleverna skulle fundera över innan de kom till oss för att se vårt nya skapande skola projekt  – musikalen  “Momo eller kampen om tiden” Tyvärr fick vår musikal en ny inriktning, istället för Momo och kampen OM tiden  blev det Momo och kampen MOT tiden!! I berättelsen stjäl “DE GRÅ” tid från människorna i samhället där Momo bor.  I vår verklighet blev det istället Covid 19 som stal vår tid!   

Foto: Andreas Paulsson

Låt mig berätta hela historien för dig!              Momo är en flicka som rymt från ett barnhem och bor för sig själv i ett bibliotek (i vår version). Men ensam är hon inte – hon kan nämligen konsten att lyssna. Barn och vuxna flockas omkring henne för att få prata, för att få anförtro sig. När Momo lyssnar på vad de har att säga, börjar de tänka själva. De får idéer och kommer själva på svaren på sina frågor medan de pratar.                                      Men så upphör vännerna att komma, den ena efter den andra. De har inte tid, får Momo höra.  Det är då hon upptäcker de farliga tidstjuvarna – de grå som stjäl människornas tid och skapar jäkt och stress och otrevnad. De säger sig vara från en organisation vid namn Tidssparkassan. De förklarar för folk hur de varit oaktsamma och fram tills nu inte sparat någon tid, så när de kommer till sitt livs slut inte kommer att ha någon tid kvar.

Tidssparkassan sträcker därför ut en hjälpande hand för att få folk att börja spara tid genom att arbeta hårdare, snabbare och längre…   Men tid är liv och livet bor i hjärtat -ju mer människorna sparade in på detta, desto fattigare blev de.

Målet är alltid att de elever i Svedala tätort som ser föreställningen ska använda den som diskussionsunderlag. Lärarna till de inbjudna klasserna erbjuds ett inspirationsmaterial för att bearbeta föreställningen. Tanken är att musikalen ska inspirera pedagoger och klasser att jobba med värdegrunden och även bidra till ökad måluppfyllelse i de ämnen temat berör genom att arbeta med händelser och frågeställningar ifrån föreställningen som kan kopplas till det Centrala Innehållet och olika kunskapskrav i LGR 11.

Under de tre senaste åren har vi på Naverlönnskolan i Svedala fått bidrag från statens kulturråd till skapande skola projekt. Tre fantastiska musikaler har fått liv med hjälp av Rasmus Mononen och Jonna Tideman från Lilla Beddinge Teater samt Tove och Carl Johan Wåhlin från Scen Österlen. 

Alla föreställningar har tagit upp teman som verkligen berör unga. De två första handlade om om tiden i livet i gränslandet mellan att vara barn och ungdom på väg mot vuxenlivet och alla de funderingar som kan finnas i ett tonårshuvud: Att vara “13” och Hur ska man “Passa in!?  De gestaltade ungdomars känslostormar, fantasier, prestationsångest och frihetslängtan. Känslor vaknar som de aldrig förr känt. Det är som om både kroppen och själen vill explodera, men i stället för att guidas in i vuxenvärlden möts de av föräldrar och lärare som är mer intresserade av resultat i skolan än att diskutera vad de verkligen känner och upplever.

Under de två första åren har repetitionsarbetet gjorts på Elevens val men även på eftermiddagar och helger. Inför den tredje produktionen fick vi ett stort problem, elevens val togs bort för åk 6-9. Detta innebar att de som skulle medverka fick lägga all repetitionstid efter skoltid. Vi erbjöd våra elever i åk 6 att medverka. Många hade varit med på scen i vår miljömusikal i åk 5 och var sugna på mer. Repetitionsarbetet med Momo startade i september förra året. Eleverna hade nu alltså förmånen att få arbeta tillsammans med fyra musikalartister i scenisk gestaltning, sång och koreografi. Mellanstadieelever från Aggarpskolan och Naverlönnskolan var inbjudna som publik.

Tanken var att publiken skulle vara delaktig i hur föreställningen slutar genom att ta ställning till vad som ska hända med Miss Grå när  Momo övermannat henne efter att hon lyckats ta sig in i tidslagret vilket  är platsen där de Grå sparat den tid de stulit från människorna.

Beskrivning saknas.

Miss Grå håller ett försvarstal och säger att hon måste finnas för att människor ska kunna känna lugn, vila och mening. Hon är den som utmanar. Hon är stressen, upprymdhet och kamp. Balansen förstörs om hon försvinner. MOMO tar då  hjälp av publiken för att ta sitt beslut. Ska hon göra slut på Miss GRÅ och därmed utrota stress, men också upprymdhet, kamp och valmöjligheter eller låta  Miss Grå leva. Då måste vi lära oss att hantera stressen, pressen, kraven och förväntningarna. Vad  väljer publiken? 

Repetitionerna intensifierades under våren, flera helger tillbringades på skolan,  biblioteket omvandlades till teaterlokal, eleverna/skådespelarna var supertaggade på att äntligen få visa sin fantastiska föreställning! Då kommer dråpslaget – TRE DAGAR innan premiären får vi  veta att vi måste ställa in föreställningen p.g.a Covid 19.

Som ni alla förstår gick luften ur ensemblen, vi pratade om det och bearbetade det på olika sätt med eleverna.  Jag gjorde en  enkätundersökning med våra 6:or där eleverna fick fundera på om det blivit skillnader i hur de använder sin FRI – TID,  om de fått ändra på aktiviteter och vanor, vad de de saknar mest som de inte kan göra p.g.a Covid 19. Det blev stora skilnader i deras svar och många intressanta diskussioner.  Det gör dock fortfarande ont, det är t o m jobbigt att skriva denna blogg trots att det gått några månader. Vi hoppas kunna återuppta arbetet under höstterminen och visa vår musikal, vilket  inte är ett enkelt pussel då våra ledare har andra engagemang inbokade,  Rasmus kommer t. ex. att vara med i Funny Girl på Malmö opera i höst. Vi hoppas dock  att vi vinner den kampen om tiden!

Att diskutera:

I LGR11 står att skolan ska ansvara för att varje elev kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, hur jobbar ni i ert arbetslag eller på din skola för att nå detta mål?

Covid -19 har orsakat stora förändringar i undervisningen under våren, hur har du och din klass påverkats och hur har ni hanterat det?

Hur gick det då?

Har sagt  adjö till våra sexor som jag följt under två år! En var min mentorsklass, men alla tre har jag undervisat i engelska. Jag har bloggat om dem tidigare och tänkte nu följa upp hur det  gick med engelskundervisningen i dessa klasser. Vi hade en tuff start när de 75 eleverna kom till oss på Naverlönnskolan från  de olika grundskolorna i Svedala. En omorganisation i kommunen gjorde att Naverlönnskolan blev en 4-9 skola precis som den nyöppnade Aggarpsskolan.

För många elever blev det en stor omställning med den nya engelskundervisningen där de fick stadiga och ständiga språkduschar! Min ambition är tala engelska i princip hela tiden vilket innebär att även förklaringar är på målspråket. Det gällde att skapa en bra klassrumsmiljö där fel ska vara välkomna och där varje elev hittar sin motivation vilket leder till att det byggs en stabil grund och att elevernas självförtroende inom engelskan utvecklas. Fortsätt läsa Hur gick det då?

Att ställa frågor för att förstå texter

Nyckeln till ett effektivt lärande är medvetenhet om sitt eget lärande. Vi måste låta våra elever få en hel palett av metoder som de kan packa ner i sin ryggsäck, så att de kan plocka fram den mest framgångsrika i olika situationer.  Att kunna använda nya strategier och göra dem till sina egna krävs träning och reflektion över vad de positiva effekterna är av just denna metod. Det krävs dock att eleverna får träna på samma metod flera gånger för att kunna ta den till sig. Målet måste vara att lära sig så mycket som möjligt på den nerlagda tiden.

Hur många gånger har du inte läst en bit in i en text och efter en stund kommit på dig själv att du inte har en aning om vad läst? Du har läst men inte varit en aktiv läsare och på så sätt missat innehållet i texten. Ett sätt att läsa en text är med SQ3R-metoden eller SQ4R-metoden. Denna metod skulle kunna vara en av kulörerna på paletten.

Fortsätt läsa Att ställa frågor för att förstå texter

Att utveckla lärarskickligheten gör jobbet roligare.

Förra veckan, på en tysklektion, utspelade sig följande lilla dialog, som för några år sedan inte hade kunnat äga rum, för jag var inte ”där”, trots min redan då mångåriga erfarenhet. Jag fick en ”aha-upplevelse” som jag tänkte dela med mig av. Samtidigt drabbades jag av ett litet glädjerus åt att jobbet fortfarande är så roligt och upplyftande. När en ”Pelle-elev” svarar så klockrent mot vad jag försöker stå för och förmedla, är min lärarlycka gjord.

Jag: – Pelle, vad tänker du på just nu? Det ser inte helt bra ut.
Pelle: – Oh, Entschuldigung, ich ”tänker“ nicht richtig. (Åh förlåt, jag tänker inte rätt.)
Jag: – Nä, jag ser det. Hur ska du arbeta?
Pelle: – Jag ska tänka på det jag skriver, annars blir det inget minne.
Jag: – Dåså!

Denna lilla ordväxling fick mig efter lektionen att reflektera kring vilka av alla pedagogiska och metodiska tips (som jag ju skriver om), jag själv har använt mig av mest under läsåret? Fortsätt läsa Att utveckla lärarskickligheten gör jobbet roligare.

Att förbereda en lektion

Vad innebär det egentligen att förbereda en lektion från början till slut där jag ser till att alla elever känner sig inkluderade? Att jag som lärare lyckas inkludera alla från början utan alltför många individuella anpassningar? Hur konstruerar jag mina uppgifter så att de passar alla?

Det finns många steg på vägen som måste klaffa allt ifrån en tydlig struktur kring lektionen och mål för densamma, till en bra avslutning där alla elever känner att de har lyckats och fått feedback. Det kräver en hel del kreativitet, tankar och idéer för att nå dit. Själv tycker jag att det är väldigt viktigt att dels ständigt reflektera över det jag gjort – vad gick bra under lektionen och vad kunde jag gjort annorlunda – dels att diskutera med kollegor om hur de gör och på så vis få ny inspiration. Hur gör vi i vårt arbetslag? Vad fungerar för andra – kan jag göra likadant? Fortsätt läsa Att förbereda en lektion