BFL med digitala verktyg

I mitt förra inlägg skrev jag om att hitta ”nya” pedagogiska vägar nu när vi har tillgång till datorer varje dag i klassrummet. Som en del av detta har jag också funderat på och provat hur arbetet med BFL och de fem nyckelstrategierna (Att följa lärande, Dylan William 2013) kan förändras när man har tillgång till digitala verktyg. Går det att göra annorlunda, bättre och tydligare för eleverna och för mig? Det finns en del uppenbara fördelar när det handlar om att ta fram belägg för lärandet. Genom att använda digitala formulär och kalkylark kan jag lättare samla in belägg och diagnosticera mina elever. Genom att använda Padlet  (Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet) kan man aktivera eleverna i diskussioner och på så sätt lyfta fram fler elevers tänkande än om man bara diskuterar och/eller använder Whiteboard. Nu blir alla elevers tänkande tillgängligt och synliggjort.

När det gäller att ge feedback som för lärandet framåt har vi, som jag också skrev om i förra inlägget, börjat använda Google Dokument i skrivandet. Här blir min möjlighet till feedback mycket effektivare när jag kan följa mina elevers skrivande via min skärm. Nu kan jag på ett mycket enklare sätt gå in i mina elevers texter när de skriver och ge framåtsyftande feedback. När de dessutom använder talsyntes i allt skrivande kan min feedback ”hänga kvar” när det gäller de elever som har svårt med meningsbyggnad eller med stavning.  Dessa elever kan hitta strategier för att utveckla sitt skrivande med hjälp av talsyntesen.

Tidigare har jag använt mig av små Whiteboard-tavlor till mina elever. Dessa har de kunnat skriva svar till kontrolfrågor på, räkna, skriva på osv… De har också använt dessa till att ”räcka upp tavlan”. När de haft frågor har de istället för att räcka upp handen skrivit frågan på tavlan och sen räckt upp tavlan med frågan på. Detta har gjort deras frågor tydliga för fler elever och jag har blivit delvis avlastad, då eleverna blivit läranderesurser för varandra. Nu är tavlorna borta. Istället använder jag Padlet. När eleverna har sina datorer framme har vi hela tiden en Padlet, kallad ”vår vägg”, framme.

vår vägg

På denna kan eleverna skriva sina frågor istället för att räcka upp handen. Detta har precis som med Whiteboardtavlorna avlastat mig, men framförallt gjort eleverna till läranderesurser för varandra. De kan ställa en fråga om t.ex. stavning och nästan omedelbart få svar från en kamrat. En sak som tydligt ökat i och med detta är elevernas motivation till att hjälpa varandra (och hur duktiga de är på att tacka), men det har också gjort att annars ganska ”tysta” elever kommer fram. Elever som annars inte gärna vill synas dyker nu upp på ”vår vägg”.

Även när det gäller att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande är Padlet ett utmärkt redskap. När de vet att deras uppgift/lösning ska hamna på väggen så att vi kan diskutera den tillsammans blir de mer motiverade till att verkligen gå till botten med att kunna förklara hur de tänkt. När de dessutom ser andras lösningar kan de jämföra för- och nackdelar mellan olika metoder. De reflekterar alltså bättre över sitt eget lärande.

Problemlosning

Padlet är också utmärkt för att i slutet av dagen be eleverna att reflektera över vad de lärt sig. Här är det dock viktigt att de inte får lägga in sina kommentarer direkt, utan blir tvungna att tänka en stund först. Har man för bråttom blir det lätt att flera skriver av något från en annan elev.

Att diskutera:

  • Hur använder ni digitala verktyg i formativ bedömning?
  • Kan digitala verktyg även vara ett hinder för formativ bedömning?
  • Finns det en plan för IKT-användning på er skola? Om det finns en, tar den upp formativ bedömning och i så fall hur? Om det inte finns en plan, hur skulle en sådan plan kunna se ut och vad skulle den innefatta?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *