Alla inlägg av

Lektionsplanering i Google Classroom

Med stor sannolikhet använder du och dina elever er av Googles Classroom när ni arbetar både i det fysiska och digitala klassrummet. Här kommer ett litet tips om hur flera av kollegorna i mitt arbetslag, jag själv och säkert flera med oss integrerar lektionsplaneringarna i Classroom för att det ska bli smidigt att hitta, både för eleverna och för oss själva och kollegor som vi samarbetar med. Fortsätt läsa Lektionsplanering i Google Classroom

Kollegialt lärande i ett ägg

ägg2I detta inlägg kommer jag att berätta om hur förstelärarna på Naverlönnskolan organiserade skolans senaste kompetensutvecklingsdag.

Vi har ansvarat för de senaste KU-dagarna på skolan och det har varit uppskattat bland våra kollegor. Tidigare dagar har handlat om betyg och bedömning, formativ bedömning och workshops runt tidigare bloggar.

Utifrån våra kollegors önskemål vid utvärderingar från tidigare KU-dagar skapade vi form och innehåll för den dag som jag ska berätta om här. Tidigare har vi fokuserat på bedömning ur ett ämnesövergripande perspektiv men den här gången hade kollegiet starka önskemål om att arbeta ämnesvis. Eftersom vi även har ett  Fortsätt läsa Kollegialt lärande i ett ägg

Om att bemöta “betygshets” när vi vill skapa lust att lära

Betygshets! Stressade barn! Psykisk ohälsa! Betygssystemet  är ondskefullt och maler sönder våra barn! Jag hör det och jag läser det till exempel här, här, här och här. Elever, media och mannen på gatan, diskussionen om betygssystemet rör många och  jag tänker att den, som den ser ut i Sverige idag, förmodligen inte var vad Björklund och company hade i sikte när LGR 11 sjösattes. Är det inte så att vi som arbetar i skolan måste göra vårt bästa för att vara en motpol i debatten om betygen? Det är vi som, genom hur vi förhåller oss, tydliggör och agerar,  till stor del kan växla betygsjakten till lust att lära. Fortsätt läsa Om att bemöta “betygshets” när vi vill skapa lust att lära

Vi vill absolut inte spela teater!

Plan, Ahead, Blackboard, Chalkboard, Wisdom, Humor

Om planeringar och elevinflytande

Speciellt en sak framkom väldigt tydligt när jag och en av mina grupper planerade vårt kommande arbetsområde. De vill absolut inte spela teater! Lite synd, tycker jag, eftersom de är så himla duktiga på att dramatisera. Men jag får väl lyssna till deras önskemål och inte kräva teateruppvisningar, det finns många andra sätt att arbeta på.

Skriva planeringar gör vi alla men hur vi gör och hur vi får med eleverna i arbetet verkar se lite olika ut beroende på både ämne, arbetsområde och relationer i de olika klassrummen. I exemplet Fortsätt läsa Vi vill absolut inte spela teater!

Effektiva lärstrategier och Quizlet

quizletbild

Vad som är mer eller mindre effektiva lärstrategier har varit på tapeten den senaste tiden och en gammal strategigoding som blivit aktuell igen är den att använda sig av flash-cards. I detta inlägg tänkte jag reflektera lite över aktuella rön runt effektiva lärstrategier som till exempel just flash-cards samt tipsa om ett digitalt verktyg för att arbeta med flash-cards och med att repetera det som ska läras in vid flera tillfällen, nämligen en sida som heter Quizlet.

På skolverkets hemsida publicerades nyligen artikeln Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan som handlar om skolans uppdrag att utveckla elevers förmåga till effektiva lärstrategier. Fortsätt läsa Effektiva lärstrategier och Quizlet