Alla inlägg av

Elevledda föräldramöten

Vi har vid två tillfällen valt att låta våra elever vara med på våra föräldramöten. När våra elever började årskurs 4 fick de varsin Chromebook och då bestämde vi att vi skulle bjuda in till ett föräldramöte där eleverna tillsammans med sina föräldrar fick arbeta med sina Chromebooks och med uppgifter som liknade de vi arbetar med i skolan. På mötet fick föräldrarna göra uppdrag på elevspel, spela Kahoot, utforska inläsningstjänst och vara inne på Google Classroom. Kvällen avslutades med att alla fikade på laxmackor som eleverna förberett under dagen. På ett lättsamt sätt fick föräldrarna ta del av den nya tekniken och uppslutningen var god. Av våra 67 elever kom över 60 och de flesta med båda föräldrarna.  Fortsätt läsa Elevledda föräldramöten

Problemlösning

Min syn på problemlösning har förändrats under min yrkestid och speciellt sedan jag för några år sedan gick matematiklyftet.  Vi har, i de tre femmorna som jag undervisar i matematik, fasta problemlösningslektioner varje vecka. Problemen har oftast ingen anknytning till det arbetsområde som vi för tillfället arbetar med. Problemlösningsuppgifterna väljs istället utifrån sättet som man löser dem på.

fragetecken Fortsätt läsa Problemlösning

Organiserade rastaktiviteter

Det finns de barn som tycker att raster är det roligaste som finns. De sitter på lektionerna och längtar ut. De vet oftast precis vad de ska göra och vem de ska göra det med. De eleverna går ut på rasten med en härlig känsla. Sen har vi de andra eleverna. De elever som inte har några självklara lekkamrater att vara med och som inte riktigt vet vad de ska hitta på. En del av dem går ut och tänker att det fixar sig. De hittar någon att vara med och vågar fråga om de får vara med. Men det finns även de som har en klump i magen bara de tänker på rasten. De har ingen att vara med och inget att göra. Så får det inte vara tycker vi på Marbäck!

Fortsätt läsa Organiserade rastaktiviteter

Skolan måste vara mer tivoli!

För flera år sedan satt jag på ett återkopplingsmöte med en psykolog från BUP. Jag gick därifrån ursinnig och otroligt provocerad med psykologens ord ringande i öronen. “Skolan måste vara mer tivoli”. Först flera år senare insåg jag hur rätt hen hade haft. Får se om jag klarar av att förklara hur jag tänker när jag menar att skolan måste vara mer tivoli utan att provocera lika mycket som psykologen gjorde.

Fortsätt läsa Skolan måste vara mer tivoli!

Värdegrundsarbete med Paddington

Trygghet och välmående tror jag är den absolut viktigaste grunden för en hög måluppfyllelse. Har vi ledsna otrygga barn så spelar det andra vi gör i skolan inte så stor roll. Det blir ändå inte bra. Tolerans för olikheter och alla människors lika värde måste vi i skolan ta på allvar. Eftersom detta står mig nära och karaktäriserar min lärarroll i stor utsträckning så väljer jag att skriva om detta i mitt första blogginlägg.

Fortsätt läsa Värdegrundsarbete med Paddington