Alla inlägg av

Hur tänker du? – Om mindset

Mars. ”Jag skiter i det här!”, ”Jag orkar inte!”, ”Palla!”, ”Detta suger!”, ”Jag vill inte!”. Listan kan göras lång på alla de kommentarer jag hört hos mina elever under alla år som lärare, och varje gång det sker ställer jag mig frågan: Undrar var skon klämmer den här gången? Det måste ju trots allt finnas en anledning till att orden yppas. Eller? Som pedagog vet jag att rätt studieteknik, tålamod, repetition och rätt mental inställning kan göra skillnad, men just där och då, är det inte vad eleven vill höra. Istället försöker jag motivera, hitta lösningar och få dem att hitta det där lilla extra som kan få dem att nå ända fram. Hjälper det? Ja, på sätt och vis, men kanske inte ur ett längre perspektiv. Efter att ha läst Carol S. Dweck ”Mindset – Du blir vad du tänker” insåg jag dock ganska snart att det är dags att byta ”approach” och testa något nytt. I sin bok skriver hon om två olika mindset och beroende på vilket mindset du har kan livet te sig väldigt olika, exempelvis kring inlärning och hur man ser på sina egna förmågor och färdigheter. Fortsätt läsa Hur tänker du? – Om mindset

Att våga släppa taget

JANUARI. Måndag morgon i början av november. Utanför fönstret kan vinterns antågande börja skönjas.  Frosten har lagt sig som ett täcke över såväl mark och träd och allt är stilla förutom en sirlig pelare av rök som sakta stiger upp mot den molnfria himlen
någonstans i fjärran. Synen av detta är behaglig och ger en rogivande känsla i kroppen. När jag vänder mig om sitter en av mina klasser tysta, inväntande och redo att påbörja dagens lektion. Frosten utanför fönstret ligger kvar i sin stillhet, men i klassrummet och i mitt huvud är det allt annat än stilla. Vanligtvis skulle jag i detta skede ha en tydlig detaljplanering för de nästkommande 50 minuterna; det enda som finns i min hand idag är en uppsättning skönlitterära böcker – det är allt. Framförhållning, detaljstyrd planering har släppts taget om till fördel för något som i just denna stund är oklart. En lustig känsla! Fortsätt läsa Att våga släppa taget

Gropen eller skogen – oavsett vilket handlar det om ansträngning

NOVEMBER. Ända sedan barnsben har jag varit en själ som behövt fysisk stimulans. En sport har avlöst en annan för att nu de senaste åren enbart fokusera på distanslöpning. Att förbättra sig som löpare innebär dock inte enkom att man springer samma distans om och om igen. Kroppen behöver belastas hårdare, muskler behöver stärkas och anpassas till de förhållanden som löpningen kräver. Intervaller och snabbhetsträning varvas med styrketräning och långa distanspass; knoppen är mentalt förberedd och man är medveten om att mental närvaro i sin träning, och ansträngning, är AO för att ge det resultat man eftersträvar.

Inom idrotten kallas resultatet från en tung träningsperiod för superkompensation, vilket i kort innebär att kroppen är lite bättre rustad än vad den var innan den tuffare träningsperioden påbörjades. Inom pedagogiken använder sig James
Nottingham av ett annat begrepp, nämligen Eureka, för att visa på det resultat man kan uppnå av en kognitiv utmaning som är såvälimg_0394 mödosam som krävande och kräver, just det, ansträngning, precis som inom sporten. Oavsett om det gäller idrott eller något mentalt är det just att anstränga sig som är nyckeln.
Fortsätt läsa Gropen eller skogen – oavsett vilket handlar det om ansträngning

Stärk läsningen genom samtalet

SEPTEMBER. Oavsett vilket ämne man som elev möter i skolan har en färdighet som att läsa en central roll i undervisningen. Detta är onekligen inget undantag i svenskan där man som elev även ska kunna använda sig av olika lässtrategier, kunna urskilja budskap, teman, motiv osv… Varje läsår brukar mina elevgrupper i svenska få läsa en skönlitterär bok gemensamt där framförallt samtalet kring just lässtrategier och elevens upplevelse av läsningen är i fokus. Färdigheter, kunskaper och förståelse hos en elev delas med andra elever på ett organiserat sätt, med syftet att vidga och fördjupa alla elevers förståelse för det vi läst. Hur kan detta då gå till? Fortsätt läsa Stärk läsningen genom samtalet

Skapande av gemensamma regler för lärande

AUGUSTI.
Då är man åter på plats efter ett antal månaders föräldraledighet där fokus har legat på allt annat än skolan. Även om man distanserat sig från skolan som institution har jag på nära håll istället fått se lärande hos ett litet barn, i en annan miljö, där nyfikenhet, vilja, våga, motivation, pröva och pröva igen är några nyckelbegrepp som gett stora framsteg i det lilla barnets utveckling. När vi nu sätter igång med ett nytt läsår är det just lärande som ska stå i strålkastarljuset och framförallt hur vi förhåller oss till det vi lär oss. Vad är det som gör att vi lyckas med det vi tar oss an, precis som det lilla barnet som exempelvis börjar lära sig att gå? Vilka regler för lärande kan vi ha i en grupp för att skapa en ”sån där” miljö där just den personliga utvecklingen kan blomstra? Fortsätt läsa Skapande av gemensamma regler för lärande