Alla inlägg av Michael Rystad

Anna Karlefjärd gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Anna Karlefjärd är fil.lic och utbildningsledare vid Karlstads universitet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med skolans styrdokument, bedömningsforskning, betygssättning, skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på skolans alla nivåer. Anna är ofta anlitad som föreläsare och hon har deltagit i flera projekt hos Skolverket gällande bedömning. Hon har erfarenhet både som lärare, kvalitetsstrateg och utvecklingschef inom olika utbildningsförvaltningar. Anna återfinns på flera ställen i landet inom ramen för Samverkan bästa skola där bland annat frågor om systematiskt kvalitetsarbete som injektion in i verksamheten står i fokus, såväl hos huvudman som i klassrummet.

Inspirera, engagera, exemplifiera

Inspirera, engagera, exemplifiera, fundera, beskriva, tydliggöra, kan alla vara ord som är en naturlig del av en lärarvardag, men det kan också beskriva förstelärarna som bloggar i Svedala.

Alla vi som rör oss tillsammans med barn och elever slår ibland knut på oss själva för att ge dem möjlighet att utvecklas och må bra. Det där mötet med barn och elever är det allra viktigaste i vårt yrke, en del av oss gör det dag ut och dag in på ett helt fantastiskt sätt, i ett helt yrkesliv, utan att någon pratar om det eller skriver om det. Fortsätt läsa Anna Karlefjärd gästbloggar på Förstelärare bloggar

Fredrik Aksell gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare, både från Svedala kommun men också utifrån, att skriva på Förstelärare bloggar.

Fredrik Aksell

Fredrik är Utbildningschef tillika skolchef och har tidigare varit gymnasiechef och rektor på Nils Fredriksson Utbildning i i Svedala kommun. I gästinlägget berättar Fredrik om arbetet med att utveckla ledarskap på vetenskaplig grund i Svedala kommun.

Utveckling av ledarskap på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

I samband med införande av nya skollagen 2010 hamnande ledarskapets betydelse i fokus. Att skola och utbildning var i behov av ett förändrat, professionellt och tydligt ledarskap växte fram i samma takt som svaga resultat, otrygghet och lärarbrist uppmärksammades kring millenniumskiftet. Hela min karriär som lärare präglades av diskussion om skolans måluppfyllelse, dess uppdrag och arbetsmiljö samt hur uppdraget skulle kunna genomföras av en krympande lärarkår. Kritik mot skolans ledning, eller frånvarande av ledning, var särskilt påtagligt.

I en skola på vetenskaplig grund ska även ledarskapet utgå från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Rektors uppdrag och förutsättningar har förtydligats, en ämbetsutbildning är obligatorisk och utgör signum för kvalitet. Huvudmannen uppdrag är att bereda förutsättningar för rektor, som genom sitt ledarskap ska leda skolans utveckling tillsammans med lärare. Tillsammans leder man elever mot goda resultat. Fortsätt läsa Fredrik Aksell gästbloggar på Förstelärare bloggar

Gästbloggare från när och fjärran på Förstelärare bloggar

Den 20 januari 2014 publicerades det första inlägget på Förstelärare bloggar. Detta skedde under en workshop för våra förstelärare och ingen kunde då ana vilken uppmärksamhet och hur lästa bloggarna skulle bli. Hanna Claesson var först ut och hon skrev Förväntan som handlade om förväntningar inför BETT. Sedan dess har 43 förstelärare över åren publicerat över 1000 inlägg om sin undervisning, om lärande och utveckling och det måste vi fira!

Från årsdagen 20 januari och en vecka framåt har vi bjudit in gästbloggare från när (Svedala) och fjärran (resten av Sverige) som bland annat skriver om sina tankar och reflektioner kring Förstelärare bloggar.


Fortsätt läsa Gästbloggare från när och fjärran på Förstelärare bloggar

Svedalas förstelärare får Antijante-elefant-badge för sitt bloggande

Karin Brånebäck som står bakom bloggen Kilskrift hedrar Svedalas förstelärare och “Förstelärare bloggar” med en Hannibal – antijante-elefant-badge.

Hannibal

Så här skriver hon:

Jag vill ge min tredje antielefantJante-badge till Svedala kommuns förstelärare som bloggar på sidan Förstelärare bloggar. Jag tycker att det är ett utmärkt sätt att visa hur förstelärare aktivt kan sprida sina tankar och vara del av att driva skolutveckling i sociala medier. Det blir inte sämre av att man medvetet kastat ut elefanten Jante i utvecklingstänket i Svedala. Jag följer Svedalas förstelärare med glädje och intresse. Gör det du också!

Läs inlägget på Kilskrift här.

Tack, Karin!

/Svedalas förstelärare