Alla inlägg av Michael Rystad

Nya möjligheter att bli förstelärare i Svedala kommun

Nu finns det nya möjligheter att bli förstelärare i Svedala kommun.

Tidigare har lärare som genomgår prövning och uppfyller alla krav för förstelärartjänst erbjudits förordnanden på tre år. Nu möjliggör vi även för förordnanden på ett år för lärare som till övervägande del uppnår krav för förstelärare i Svedala kommun. Under förordnandet får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta som förstelärare.

Läs mer om Förstelärare i Svedala kommun och svaret på frågorna:

Stöd för fjärr- och distansundervisning

Det nya coronaviruset innebär att flera skolor kan tvingas vidta försiktighetsåtgärder och skicka hem elever och lärare och bedriva undervisning på distans. Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar.  

Foto: Pixabay.com

Klicka här för att komma till vårt stöd för skolor och lärare att genomföra undervisning på distans.

Linda Allansson Wester gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Linda Allansson Wester (M)

Linda Allansson Wester (M) är kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter

Gästblogg av Linda Allansson Wester

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter. Kunskap, att lära av andra, att dela med sig av det som funkar, att ibland dela med sig av det som är svårt.

För mig är det ord, egenskaper och erfarenheter som detta, som jag kommer att tänka på när någon nämner Förstelärare bloggar. Fortsätt läsa Linda Allansson Wester gästbloggar på Förstelärare bloggar

Margareta Serder gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Margareta Serder

Margareta är lektor i utbildningsvetenskap och vicedekan för samverkan vid Lärande och samhälle på Malmö universitet, grundskollärare 4-9 MaNO/Tk.

 

 

 

Skrivna reflektioner gör erfarenheter synliga

Gästblogg av Margareta Serder

När bloggande som fenomen tog fart för ett antal år sedan fick vi möjligheten till betydligt större flexibilitet jämfört med traditionella webbsidor. I motsats till de statiska hemsidorna fick vi ett verktyg för mer snabbfotad och mindre redigerad skrift – vi fick ett verktyg för att börja ”tänka högt”. Vad händer då när en kommun, som Svedala, ger ett stort antal personer, i detta fall lärare, möjlighet att tänka högt? Fortsätt läsa Margareta Serder gästbloggar på Förstelärare bloggar

Marie Karlsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Marie Karlsson

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Marie Karlsson är legitimerad F-6 lärare i svenska, matematik, SO, NO, teknik och engelska och arbetar på Marbäcksskolan i Svedala kommun.

Inspiration och kunskap på bloggen

Gästblogg av Marie Karlsson

Samma år som Förstelärare bloggar startades påbörjade jag min första lärartjänst i Svedala. Som ny lärare kände jag mig osäker vad gällde planering av undervisningen. Då hittade jag inspiration och kunskap på bloggen.

Hanna Fred Åhlanders inlägg Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O där hon beskriver hur hon planerar upp terminen kom i precis rätt tid för att hjälpa mig få ett sammanhang i min undervisning. Fortsätt läsa Marie Karlsson gästbloggar på Förstelärare bloggar