Alla inlägg av Kristina Persson

EPA – en struktur för kooperativt lärande

EPA står för enskilt, par och alla. Det är en gammal metod som jag använder mig en hel del av i min undervisning.  Eleverna tycker att den ger dem en chans att enskilt tänka efter, få hjälpthinkpairshare eller nya infallsvinklar från en kamrat och att de då vågar och är mer delaktiga i gemensamma diskussioner. Den stärker deras självförtroende och förmedlar att allas röst i klassrummet har en betydelse.

Fortsätt läsa EPA – en struktur för kooperativt lärande

Bedömning för lärande

En del lärare säger att de gör en bedömning hela tiden när eleverna visar och gör saker.  Jag planerar  in särskilda bedömningsuppgifter i mina pedagogiska planeringar. För mig handlar det om att skilja på övningstillfälle och bedömningstillfälle. Det gäller ju att eleverna hinner växa lite mellan varje gång jag som lärare ska mäta hur långa de blivit. Syftet är också att komma bort från ”magkänslan” i bedömningen.

Fortsätt läsa Bedömning för lärande

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering?

Pedagogisk planering Ljus & ÖgatVilket syfte har en pedagogisk planering? Ska vi ha en gemensam mall på skolan?  Vad ska den innehålla? Är min pedagogiska planering en process eller en pappersprodukt? Hur skriver man så att planeringen blir elevnära,  elevdelaktig och konkret? Hur inkluderar man alla elever?  Frågorna är många och denna termin har vi på Marbäcksskolan bestämt oss för att fokusera på att gemensamt diskutera och förbättra arbetet med våra pedagogiska planeringar.

Fortsätt läsa Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering?

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

IMG_2503Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur kan du som lärare  få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya  sammanhang? I höstas var jag på en föreläsning av Agneta Isaksson“Begreppslig utveckling i de naturvetenskapliga ämnena”, där jag fick hämtat många idéer. I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala, som jag nu arbetar med i min undervisning. Fortsätt läsa Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever

IMG_2379Precis som tusentals andra lärare har jag hoppat på den just nu väldigt populära undervisningsmodellen med mikrolektioner. Jag har anpassat modellen till att passa mig och mina elever i NO och en gång i veckan kör jag “Grej of the week”. Sättet att fokusera intensivt på något en kort stund lockar mig och jag har funderat på hur jag kan utnyttja grundtanken och vilket mer lärande i skolan eleverna skulle kunna gynnas av att ha mikroundervisning eller mikrolärande i.  Eftersom det just nu också är tid för mina årskurs 3 elever att automatisera multiplikationstabellen provar jag ett nytt sätt där tanken med mikrolektion också utnyttjas.

Fortsätt läsa Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever