Att arbeta med fusklappar

För ett tag sedan kom jag på en elev med att fuska på ett prov. Hen satt och smusslade med en fusklapp bland provpapperna. Jag tog givetvis fusklappen ifrån eleven och incidenten ledde till ett stort klassamtal om bedömning i allmänhet och vad fusk innebär i förlängningen.

Eftersom det egentligen är ganska svårt att fuska på resonerande frågor, kan man välja att se en fusklapp som ett hjälpmedel. Ungefär som att få lov att använda en formelsamling på ett matematikprov. Eleven måste ändå ha så mycket kunskaper att hen själv kan förstå hur och när detta hjälpmedel kan användas.

En sak som slog mig när jag tittade på elevens fusklapp var hur otroligt illa den var utformad. Den hade inte kunnat fungera som en vettig fusklapp för någon. Då slog det mig att en riktigt bra fusklapp faktiskt är ett väldigt bra studiestöd. Att kunna utforma den ultimata fusklappen kräver god studieteknik hos eleven. Det handlar ju om att kortfattat kunna formulera essensen av ett studieområde. Fusklappen blir ju ett minnesstöd som hjälper eleven att sortera sina tankar och resonemang. Om fusklappen ska fungera, måste eleven faktiskt ha förstått vad avsnittet handlar om och då blir ju själva utformandet av fusklappen ett prov på hur god studieteknik hen har.

Frågan som ganska fort infann sig i mitt huvud var, hur ska jag kunna använda mig av detta i min undervisning? Jag tänkte att om jag låter eleverna arbeta med fusklappar under resten av terminen, så lär de sig förhoppningsvis ett och annat om hur man ska studera för att lära sig på riktigt. Hur man ska kunna skilja ut det viktiga från resten och dessutom få ner detta på papper. I grunden handlar detta enbart om att lära sig att göra användbara anteckningar och sammanfattningar, vilket är viktigt för en god studieteknik. För att ta steget fullt ut och för att få eleverna att verkligen intressera sig för detta så bestämde vi att eleverna ska få lov att använda sig av sina fusklappar när det är dags för prov i SO-ämnena resten av terminen.

Reglerna är enkla. Alla får ha med sig en egentillverkad fusklapp. Den får inte vara större än ett A5-papper och endast ha text på ena sidan. Lappen ska lämnas in tillsammans med provet efteråt. På så vis kan jag göra en bättre bedömning av elevernas kunskaper. De kan få bra feedback på själva provet, där jag kan koppla resultatet direkt till deras fusklapp. Då kan de arbeta vidare med fusklapparna kontinuerligt under terminen och, förhoppningsvis, förbättra sina resultat under vägen.

Jag använder medvetet ordet fusklapp för att eleverna känner sig lite obekväma med ordet. Det känns förbjudet och lite spännande. Jag gör det för att om jag skulle försöka lansera ett arbetssätt som handlar om anteckningsstöd och studieteknik, så skulle motståndet bli större. Jag skulle behöva ägna mer tid åt att få eleverna med mig. Nu blir de lite störda varje gång jag nämner ordet och därmed fångar jag deras uppmärksamhet. Jag tänker även låta samtliga elever ta del av de bästa fusklapparna så att vi kan jämföra vad som gör en bra fusklapp bra. En riktigt bra fusklapp är dessutom väldigt personlig och blir därmed svår för någon annan att använda. Var och en har ju sina personliga tankegångar och behöver olika stickord för att starta tankeprocessen.

Mina elever älskar av någon anledning att göra prov. De vill alltid att ett område ska avslutas med ett prov, som ett kvitto på att något avslutas. Men, om mitt lilla fusklappsprojekt bär frukt, så tänkte jag hålla en helt fusklappsbaserad examination i slutet av terminen. I stället för ett vanligt prov, sätter jag mig med eleverna och ber dem berätta om vad de lärt sig. Fusklapparna ska de givetvis ha med sig.

Att diskutera

  • Vad är fusk och vad är stöd?
  • Hur kan man systematiskt arbeta med fusklappar i bedömningen av elevernas kunskaper?
  • Hur detaljerad kan en fusklapp vara innan den blir oanvändbar?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Nils Fredriksson Utbildning | bjorn.persson@svedala.se

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

3 reaktioner på ”Att arbeta med fusklappar”

  1. Jag har under en period använt fusklappar på MA-proven, upplever det som mycket givande för eleverna att tvingas tänka efter vad som är viktigt.

  2. Jag har själv använt mig av “fusklappar” på samma sätt som dig. Ser det som ett stöd för varje elev o kommer att fortsätta med det. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *