Linda Allansson Wester gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Linda Allansson Wester (M)

Linda Allansson Wester (M) är kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter

Gästblogg av Linda Allansson Wester

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter. Kunskap, att lära av andra, att dela med sig av det som funkar, att ibland dela med sig av det som är svårt.

För mig är det ord, egenskaper och erfarenheter som detta, som jag kommer att tänka på när någon nämner Förstelärare bloggar. Fortsätt läsa Linda Allansson Wester gästbloggar på Förstelärare bloggar

Margareta Serder gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Margareta Serder

Margareta är lektor i utbildningsvetenskap och vicedekan för samverkan vid Lärande och samhälle på Malmö universitet, grundskollärare 4-9 MaNO/Tk.

 

 

 

Skrivna reflektioner gör erfarenheter synliga

Gästblogg av Margareta Serder

När bloggande som fenomen tog fart för ett antal år sedan fick vi möjligheten till betydligt större flexibilitet jämfört med traditionella webbsidor. I motsats till de statiska hemsidorna fick vi ett verktyg för mer snabbfotad och mindre redigerad skrift – vi fick ett verktyg för att börja ”tänka högt”. Vad händer då när en kommun, som Svedala, ger ett stort antal personer, i detta fall lärare, möjlighet att tänka högt? Fortsätt läsa Margareta Serder gästbloggar på Förstelärare bloggar