Marie Karlsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Marie Karlsson

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Marie Karlsson är legitimerad F-6 lärare i svenska, matematik, SO, NO, teknik och engelska och arbetar på Marbäcksskolan i Svedala kommun.

Inspiration och kunskap på bloggen

Gästblogg av Marie Karlsson

Samma år som Förstelärare bloggar startades påbörjade jag min första lärartjänst i Svedala. Som ny lärare kände jag mig osäker vad gällde planering av undervisningen. Då hittade jag inspiration och kunskap på bloggen.

Hanna Fred Åhlanders inlägg Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O där hon beskriver hur hon planerar upp terminen kom i precis rätt tid för att hjälpa mig få ett sammanhang i min undervisning. Fortsätt läsa Marie Karlsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Linda Sikström och Daniel Prsa gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare, både från Svedala kommun men också utifrån, att skriva på Förstelärare bloggar.

Linda Sikström och Daniel Prsa

Linda Sikström och Daniel Prsa är utvecklingssamordnare på Utvecklingsavdelningen, Grundskoleförvaltningen Malmö Stad och under 2017 var de en del av förstelärarnas fortbildning i Mind the gap.

Skolbesök i Marrakesh

Gästblogg av Linda Sikström och Daniel Prsa

För någon vecka sedan deltog vi på en konferens, ICSEI, i Marrakesh, Marocko. ICSEI står för International Congress for School Effectiveness and Improvment och i år var det nästan 1000 deltagare från hela världen som deltog under fem intressanta och lärande konferensdagar. Tillsammans med Eva Hallberg, enhetschef på Pedagogisk Inspiration Malmö, skickade vi in ett paper, Learning in Today´s Global Community, och blev antagna till att hålla en presentation samt leda diskussionen efter denna på konferensen. Fortsätt läsa Linda Sikström och Daniel Prsa gästbloggar på Förstelärare bloggar