Kristina Elvingsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Kristina Elvingsson

Kristina Elvingsson är rektor på Tegelbrukets- och Åkerbrukets förskolor i Svedala kommun.

En rektors bekännelse

Gästblogg av Kristina Elvingsson

Jag har påbörjat min andra termin som förskolechef,  gröngöling ”de Luxe” med hög ambition, engagemang och lojalitet. Jag känner mig nöjd med mitt yrkesval men också tacksam för de som valt att anställa mig. Känslan av att jag landat i min nya yrkesroll infinner sig lite försiktigt, jag kan till och med  unna mig att lyfta blicken något och spana mot omvärlden. Fortsätt läsa Kristina Elvingsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Bodil Båvner gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Bodil Båvner

Bodil arbetar som utredare på SKL och har arbetat med många frågor inom förskola och skola; tex sådant som handlar om kvalitet i förskola, skola och fritidshem, lärarförsörjning och kompetensutveckling, forskning, styrning och ledning.

En skatt av funderingar, goda exempel, svårt och enkelt att ta del av

Gästblogg av Bodil Båvner

När förstelärarreformen var ny var jag med och anordnade konferenser med  exempel på hur  olika kommuner arbetade initialt. Någon upplät sitt klassrum för andra att besöka, någon deltog på kollegors lektioner och samtalade efteråt om hur det var, någon ledde en forskningscirkel utifrån litteratur om arbetssätt man var nyfiken på. Jag har glatts åt hur man har hittat olika sätt att arbeta, utifrån de elever, de lärare, de lokaler och de utmaningar som har funnits i den egna verksamheten.

Samtidigt har jag många gånger fått frågan om jag har några bra exempel på hur man arbetar i andra kommuner, när man vill öka samverkan mellan olika lärare, hitta sätt att involvera fler såväl i vilka utmaningar olika lärare har i sina klassrum som att sprida arbetssätt som har fungerat för att se om det fungerar för fler. Väldigt ofta har Svedalas förstelärarbloggar varit med när jag har tipsat om goda exempel. Fortsätt läsa Bodil Båvner gästbloggar på Förstelärare bloggar