Scroll To Top

Frågeord som arbetsredskap

”När Var Hur” hette den serie av årsböcker som under DN:s förlag utgavs från 1945 – 2008. Titeln är kort och koncis men väcker också tankar och förväntningar att man skarmklipp-5-2vill veta mer, fördjupa sig,  kunna förklara, etc. Kanske var det så upphovsmannen Harald Gyllstoff tänkte när han redan 1933 skapade den danska förlagan som då döpte till ”Hvem Hvad Hvor”.  Det är samma typ av frågor som vi pedagoger hanterar dagligdags och som vi vill att våra elever ska använda sig av.

Fortsätt läsa Frågeord som arbetsredskap

Uppgifter i teknik

Vi närmar oss nu halvtidsvilan på höstterminen 2016 och jag lovat mina elever i åk 6 att de ska få vet hur de ligger till och vad de behöver fokusera mer på i NO-ämnena, matematiken och tekniken. Till saken hör att 6:orna som jag har på Röda Skolan är relativt nya för mig. De är tre nya klasser med elever från flera f – 5-skolor i kommunen. En del av eleverna har jag träffat tidigare när de gick i åk 3, men mycket hinner hända på två år. Så nu gäller det att fokusera och ge uppgifter till eleverna som jag kan använda för att ge eleverna en rättvis bedömning och ett rättvist betyg.

Matematiken har jag god koll på och NO, ja, där har de skrivit och arbetet praktiskt vilket har gett mig en bra bild över vilka förmågor och kunskaper de har. Men hur är det då med tekniken, det är svårare och jag har funderat några veckor på vilka uppgifter eleverna ska få för att jag ska kunna ge en helhetsbedömning.

Fortsätt läsa Uppgifter i teknik

Tankar om mottagande och undervisning av nyanlända

Under hösten 2015 började ett flertal barn som flytt från Syrien och Afghanistan på vår skola. Mötet med dessa elever och skolans organisation kring mottagandet av dem gjorde mig uppmärksam på den svenska skolan ur helt andra perspektiv. Jag insåg dessutom mina egna brister som mottagande och undervisande lärare av nyanlända elever och med detta som bakgrund sökte jag och kom in på utbildningen, Svenska som andra språk inom Lärarlyftet. I mötet med kurslitteraturen har ytterligare tankar väckts och det här inlägget blir en sammanfattning av dessa funderingar.

Fortsätt läsa Tankar om mottagande och undervisning av nyanlända

Task-based Learning

”How often do we as teachers ask our students to do something in class which they would do in everyday life using their own language? Probably not often enough.” Vardagskonversationer kring köksbordet,  en shoppingrunda eller varför inte kvällen då du och dina kompisar bestämde er för att fixa ett party. Fortsätt läsa Task-based Learning

Konkretisera din bedömning

I den ständiga jakten på att försöka få eleverna att förstå kunskapskraven och dess progression har jag gjort många försök att förklara och förtydliga för mina elever. Jag gillar att jobba med matriser eftersom dessa i bästa fall ger eleverna insikt i var de står i sin utveckling och vad de behöver utveckla i sitt eget lärande för att nå högre omdömen.

Konkretisera och skapa progression

I ett tidigare blogginlägg där jag utgick från Johan Alms bok om ”lärandematriser” har jag redan skrivit om vikten av konkretiserade kriterier och tydlig progression. Först och främst måste vi konkretisera det som står i läroplanens kunskapskrav för eleverna (och för oss själva). Hur ska eleverna annars veta vad de ska visa för läraren för ett högre omdöme om de står inför kravet:

”kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation” (kunskapskrav i svenska för åk6) Fortsätt läsa Konkretisera din bedömning

Undervisning och lärande